Schválené projekty v rámci participatívneho rozpočtu

Na základe výzvy mesta Spišská Belá na predkladanie projektov na čerpanie participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá pre rok 2017 bolo v určenej lehote podaných 8 projektových zámerov (žiadostí) na získanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Dňa 14. júna 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov hodnotiacej skupiny participatívnej komunity k vyhodnoteniu predložených projektov. Hlavným cieľom bolo hodnotenie predložených a odprezentovaných projektov, vykomunikovanie si a odsúhlasenie výšky poskytnutej podpory a oboznámenie sa s pravidlami čerpania a implementácie projektov podporených z participatívneho rozpočtu.

Hodnotiaca skupina bola v zložení:

  1. Helena Zadžorová                  (zástupca za projekt Jazykový camp)
  2. Radoslav Grivalský                (zástupca za projekt Za zelenou)
  3. Martin Siska                           (zástupca za projekt Pumptrack)
  4. Michal Grivalský                    (zástupca za projekt Hysteri fest 2017)
  5. Radka Pivovarníková             (zástupca za projekt Sídliskové hry)
  6. Ľubomír German                    (zástupca za projekt Obnova rodinnej hrobky Samuela Webera)
  7. Jozef Kuna                             (zástupca za projekt Detské ihrisko na Belianskom rybníku)

Prehľad schválených finančných prostriedkov pre jednotlivé projekty z participatívneho rozpočtu:

 

Predkladateľ projektu

 

Názov projektu

 

Žiadané EUR

 

Schválené EUR

Občianske združenie

Moje mesto Spišská Belá

Detské ihrisko na Belianskom rybníku 2 000 2 000
Cirkevný zbor ECAV Spišská Belá Obnova hrobky Samuela Webera na cintoríne 700 700
Bc. Radka Pivovarníková, Spišská Belá Sídliskové hry (na Mierovej ulici) 350 350
Miroslav Horničák, Spišská Belá Hysteri fest 2017 1 000 950
Martin Siska, Spišská Belá Pumptrack pri Belianskom rybníku 1 500 1 450
Expression o.z. Spišská Belá „Za zelenou“ 2 000 2 000
Bc. Miriam Bachledová, Spišská Belá Jazykový CAMP 1 850 1 850
MO Slovenského rybárskeho zväzu Spišská Belá Podpora mladých športových rybárov –(letný tábor) a družstva muškárov 700 700
Spolu 10 100 10 000

 

Uvedené projekty sa môžu ihneď začať realizovať odo dňa schválenia a musia sa ukončiť do konca tohto roka.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X