Participatívny rozpočet priniesol prvý zrealizovaný projekt – vďaka Sídliskovým hrám sa spoznávali susedia

Na základe výzvy mesta Spišská Belá na predkladanie projektov na čerpanie participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá pre rok 2017,  bolo v určenej lehote podaných 8 projektových zámerov na získanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. V polovici júna 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov hodnotiacej skupiny participatívnej komunity, na ktorom sa tieto projektové zámery prezentovali a následne schvaľovali (viac o tomto stretnutí na: Schválené projekty v rámci participatívneho rozpočtu).

Vlastnoručne vyrobená Mimoň-fotostena patrila medzi najobľúbenejšie atrakcie u detí

Prvým takto zrealizovaným zámerom je projekt s názvom “Sídliskové hry”, ktorý bol z participatívneho rozpočtu podporený finančnou čiastkou 350€. Celodenné hry sa uskutočnili v sobotu 15. júla na sídlisku na Mierovej ulici. Cieľom podujatia bolo prostredníctvom rôznych športových, náučných, relaxačných a spoločenských aktivít sprostredkovať obyvateľom sídliska príležitosť lepšie sa spoznať a odbúrať takto aj určitú anonymitu medzi susedmi. Myšlienku podujatia prišlo svojou prítomnosťou podporiť mnoho rodín a do jednotlivých aktivít sa zapájali nielen deti ale aj rodičia. Spomedzi početných športových aktivít ako skákanie vo vreci, hod na cieľ, prekážkové dráhy, futbal rodičov a detí, či iných činností, si vybral každý tú “svoju”. Medzi tie kreatívne patrili zdobenie kamienkov, maľovanie obrázkov a jednou z najobľúbenejších aktivít bolo maľovanie na tvár. Po týchto činnostiach padol každému vhod výborný guláš. Vydarený deň bol zavŕšený večerným kinom a zúčastneným sa premietala rozprávka, popri ktorej sa mohli zahriať teplým čajom. Príjemný deň organizovaný pre všetkých obyvateľov sídliska, prišlo podporiť aj približne desať dobrovoľníkov, ktorí dohliadali na plynulý priebeh jednotlivých aktivít. Sídliskové hry hodnotí pozitívne aj organizátorka podujatia Bc. Radka Pivovarníková: “Tento projekt splnil naše očakávania. Vyčaril úsmev na tvárach detí, ktoré sa z neho tešili. Zároveň ukázal, že ak sa spojí dobrovoľnícka aktivita, môže z toho byť pekný deň plný zážitkov.”

17. júla sme odštartovali ďalší projekt, ktorý sa môže realizovať aj vďaka finančnej podpore z participatívneho rozpočtu a mladí angličtinári si už zdokonaľujú svoje jazykové schopnosti na jazykovom Face club Summer English Camp-e. O tomto, ako aj o iných projektoch podporených čiastkou z participatívneho rozpočtu mesta na rok 2017 vás budeme priebežne informovať po ukončení jednotlivého zámeru.

Viac fotografií z podujatia Sídliskové hry nájdete na Facebook – Mesto Spišská Belá

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X