Podujatia v meste

Výzva – Cena mesta a Cena primátora mesta

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej a Primátor mesta Spišská Belá vyzývajú obyvateľov mesta i širokú verejnosť na predkladanie návrhov na udelenie…

Mobilné dopravné ihrisko v našom meste

Detské dopravné ihrisko (DDI) a dopravná výchova sú jedným z nástrojov na znižovanie dopravnej nehodovosti formou prevencie pre deti a…

Podujatia v meste

Menu
Oznámenia
X