hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 42

Otvorenie letnej turistickej sezóny v Pieninách

V sobotu 21. apríla 2018 sa otvorila letná turistická sezóna v Pieninách v Červenom Kláštore s pokračovaním v Lesnici. Organizátorom podujatia bola Miestna akčná skupina Tatry – Pieniny, ktorej členom je aj mesto Spišská Belá spolu so Združením pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, obcou Červený Kláštor a neziskovou organizáciou Cyprián n.o. Červený Kláštor.

Podujatie začalo sv. omšou v kostole sv. Antona Pustovníka priamo v Kláštore kartuziánov.  S otvorením turistickej sezóny je už tradične spojená Oslava Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídel (18. apríl) a v rámci nej Odovzdanie Ceny Alžbety Guntherovej – Mayerovej za rok 2017 osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o ochranu kultúrneho dedičstva na Slovensku. Odovzdanie týchto ocenení sa uskutočnilo v uvedenom kláštornom kostole za prítomnosti Katarína Kosovej, generálnej riaditeľky Pamiatkového úradu SR.

Samotné otvorenie letnej turistickej sezóny prebehlo symbolickým odomknutím rieky Dunajec a turistických chodníkov v prístavisku pltí Pod lipami za prítomnosti aj Jaroslava Regeca, generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Milana Majerského, predsedu Prešovského samosprávneho kraja a tiež Štefana Bieľaka, primátora nášho mesta a podpredsedu ZMOS-u a ďalších poslancov PSK a pozvaných hostí, ale najmä za veľkého počtu turistickej verejnosti. Nasledoval splav plťami až do Lesnice, kde okrem iného prebehla klasická pasovačka niektorých hostí za „Gorala pieninského“ pod vedením pána gorala Jána Gondeka, správcu chaty Pieniny v Lesnici. A titulom „Pán Goral“ sa môže hrdiť Milan Majerský, Jaroslav Regec i Zoltán Kovács, nový generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Celý deň doprevádzala program živá ľudová hudba i spev a tanec folklórnych súborov zo Zamaguria i ochutnávka tradičných regionálnych špecialít.

Tohtoročné otvorenie letnej turistickej sezóny prilákalo do Pienin veľké množstvo návštevníkov aj vďaka skvelému už letnému počasiu.  Tak nech sa nová sezóny vydarí a prinesie všetkým spokojnosť a naplní očakávania.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X