Zápis detí do Materskej školy

Riaditeľka Materskej školy, Mierová 1, Spišská Belá
podľa § 3 ods. 1 a 2 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov Vyhlášky Ministerstva školstva SR č 308/2009 Z.z.
vyhlasuje

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

od 30. apríla 2018 do 31.05.2018.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X