hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 68

VZN Mesta Spišská Belá č. 3/2021

VZN Mesta Spišská Belá č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Spišská Belá č. 9/2008 v znení VZN č. 1/2014, VZN č. 1/2017 a VZN č. 5/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Spišská Belá – Zmeny a doplnky č. 4.

Názov prílohy Odkaz
ZaD4_Sp_Bela_Navrh_VZN ZC-1 č. 3 Stiahnuť
Tags:

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu