Dni mesta Spišská Belá
Počet zobrazení 1K

Dni mesta Spišská Belá 2016

Uplynulý víkend sa v Spišskej Belej niesol v duchu zábavy a nespočetných úsmevov a túto výbornú atmosféru na námestí pred Mestským úradom umocňovalo aj krásne slnečné počasie. Tohtoročné oslavy Dní mesta Spišská Belá, ktoré sa konali od 3. – 5. júna 2016 sa jednoducho vydarili!

V piatok 3. júna otvorili pestrý trojdňový program podujatia Mestské športové firemné hry, ktorých absolútnym víťazom sa stalo družstvo Polície Spišská Belá (obvodné oddelenie PZ), ktoré porazili zvyšných sedem športových družstiev.

Sobotňajší slávnostný deň otvorila súťaž vo varení gulášu o Spišskobeliansky kotlík, o ktorý sa pobilo až 20 družstiev. Odborná porota napokon rozhodla, že putovný kotlík patrí tímu Kiki.

Zatiaľ čo sa pozdĺž námestia súťažilo vo varení gulášu, na pódiu pred mestským úradom sa nám predstavili trubači poľovníckeho spolku Poľana s ich ukážkou poľovníckych signálov a hneď po nich sa na pódiu odprezentovali naše šikovné deti z materských škôl v Spišskej Belej a jej blízkom okolí v rámci Belianskeho škovránka.

Po úspechu minulého ročníka silovej súťaže Železný hasič, sme ani na chvíľu nezaváhali a zaradili sme túto súťaž do programu aj tento rok.

Ešte predtým ako sa Spišská Belá ponorila do rytmu najznámejších slovenských i zahraničných hitov všetkých čias v podaní skupiny Hitband z Banskej Bystrice, sme si na pódiu zbilancovali celoslovenskú kampaň na podporu nemotorizovaných vozidiel s názvom Do práce na bicykli.

a odhalili víťazný motív v súťaži o návrh loga na oficiálne tričko Spišskej Belej, na ktorý už mnohí z vás netrpezlivo čakali (viac na: https://spisskabela.sk/aktuality/spisska-bela-ma-nove-logo-na-tricko/ ).

Počas vystúpenia skupiny Hitband sa už námestie pred mestským úradom začalo napĺňať rýchlym tempom. A môžeme s radosťou konštatovať, že námestie praskalo vo švíkoch aj pri koncerte krásnej a talentovanej speváčky Márie Čírovej, počas vystúpenia slovenskej skupiny Nocadeň a inak tomu nebolo ani počas večernej zábavy s DJ Marošom! Spišská Belá sa jednoducho vie a chce baviť!

Nedeľňajší program otvorili Regionálne hasičské preteky dospelých o Pohár primátora mesta, kde nám svoje zdatnosti predviedlo v disciplíne požiarny útok až 23 dobrovoľných hasičských družstiev.

Hodinovým vystúpením nás na pódiu hneď po pretekoch potešila naša belianska dychová hudba Belančanka. Po nej sme už na pódiu privítali profesionálnych folkloristov z Poddukelského umeleckého ľudového súboru PUĽS, ktorí si za svoje vystúpenie vyslúžili veľký aplauz i standing ovation!

 

Mestské firemné športové hry

Aj tohtoročné oslavy Dní mesta Spišská Belá sme odštartovali v športovom duchu a to Mestskými športovými firemnými hrami, ktoré sa konali už po štvrtý krát. 3. júna 2016 sa v hojnom počte strelo v priestoroch ZŠ J. M. Petzvala osem družstiev pozostávajúcich zo zamestnancov firiem, ktoré sa nachádzajú v Spišskej Belej a jej okolí, aby si zmerali svoje športové zdatnosti v disciplínach futbal, volejbal a florbal. Telocvičný areál školy (telocvičňa a ihrisko) privítal družstvá tvorené zástupcami týchto organizácii a firiem: CIMA SLOVAKIA s.r.o. Spišská Belá, Polícia Spišská Belá (obvodné oddelenie PZ), Mesto Spišská Belá, PLASTIFLEX Slovakia s. r. o. Kežmarok, TATRALIFT a. s. Kežmarok, Poľnohospodárske družstvo Tatry Spišská Belá, HENGSTLER s.r.o. Kežmarok a JAVORINA v. d. Spišská Belá.

Konečné umiestnenia:

Volejbal:

 1. miesto – HENGSTLER s.r.o. Kežmarok
 2. miesto – TATRALIFT a. s. Kežmarok
 3. miesto – JAVORINA v. d. Spišská Belá

Futbal:

 1. miesto – PLASTIFLEX Slovakia s. r. o. Kežmarok
 2. miesto – Polícia Spišská Belá (obvodné oddelenie PZ)
 3. miesto – HENGSTLER s.r.o. Kežmarok

Florbal:

 1. miesto – Polícia Spišská Belá (obvodné oddelenie PZ)
 2. miesto – Mesto Spišská Belá
 3. miesto – PLASTIFLEX Slovakia s. r. o. Kežmarok

Absolútnym víťazom hier sa stala Polícia Spišská Belá (obvodné oddelenie PZ).

Poďakovanie patrí všetkým zástupcom zúčastnených firiem a organizácii, ako aj ich nadriadeným (resp. majiteľom firiem), ktorí ich uvoľnili z práce na túto zaujímavú akciu, ktorej cieľom je okrem aktívneho pohybu, aj pekná myšlienka a teda spoznávať sa navzájom a zažiť veľa zábavy. Sme radi, že aj Mestské firemné športové hry sa pomaly zaradzujú medzi tradičné podujatia, ktoré organizuje mesto Spišská Belá. Už teraz sa veľmi tešíme na piaty ročník.

Spišskobeliansky kotlík poputoval tímu Kiki

V sobotu 4. júna 2016 sa námestie pred mestským úradom ponorilo do vôní gulášu, ktoré určite lákali široko ďaleko každého gurmána. A čudovali by sme sa, ak by tomu tak nebolo! Veď v súboji o Spišskobeliansky kotlík si zmerali svoje sily okrem debutantov, najmä zabehnuté a skúsené tímy, ktoré sa súťaže vo varení gulášu zúčastňujú pravidelne každý rok počas Dní mesta Spišská Belá. Súťaž sa odštartovala dopoludnia o 11.00 hod. a ukončená bola o 15. 00 hod., kedy sa už k finálnym kulinárskym jedlám dostala odborná porota, ktorá mala možnosť hodnotiť guláše navarené týmito 20. družstvami: Kiki team Spišská Belá, Balamuty Spišská Belá, Automotoklub Spišská Belá + Racing klub, divadelníci z Theatrobalans Spišská Belá, Chovatelia Spišská Belá, MŠK Spišská Belá – Bedmintonový oddiel, Stoláriky Spišská Belá, MŠK Spišská Belá – Stolnotenisový oddiel, Face club Spišská Belá, MŠK Spišská Belá – Futbalový oddiel, GKT Spišská Belá, Katolícka jednota Spišská Belá, Mesto Spišská Belá, Rybári Spišská Belá, Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá, Jaskyniari Spišská Belá, Angels a JMG Stav.

Odborná porota napokon rozhodla, že najlepší guláš navaril Kiki team zo Spišskej Belej, ktorý si okrem putovného Spišskobelianskeho kotlíka prevzal aj finančnú odmenu 70 eur. Druhé miesto obsadili športovci z tímu Balamuty, ktorí boli za svoj guláš odmenení 50 eurami a krásne tretie miesto a finančnú odmenu 30 eur patrí tímu Racing a Automotoklub Spišská Belá. Výhercom gratulujeme a všetkým, ktorí sa postarali o túto príjemnú vôňu na námestí Spišskej Belej ďakujeme za účasť. Tešíme sa na vás v ďalšom ročníku súťaže vo varení gulášu o putovný Spišskobeliansky kotlík! Zároveň ďakujeme všetkým spišskobelianskym spolkom, ktoré na námestí počas celého sobotného popoludnia prezentovali svoju činnosť.

Železný hasič

Po minuloročnom diváckom úspechu súťaže Železný hasič, sa táto silová súťaž uskutočnila po druhý krát aj tento rok a to počas podujatia Dni mesta Spišská Belá 2016 v sobotu 4. júna popoludní. Svoju silu si v ťažkom súboji jednotlivcov prišlo zmerať 12 odvážlivcov – 5 profesionálnych hasičov a 7 dobrovoľníkov a horúce sobotňajšie počasie im ich vytrvalostný boj neuľahčovalo. Železní hasiči zdolávali nasledujúce prekážky – rozťahovanie hadíc 2xb, presun pneumatiky kladivom, nosenie závažia po schodoch vo váhe 2×28 kg, preskok dvojmetrovej bariéry, vyťahovanie 20 litrového barelu, stočenie dvojmetrovej hadice B, 50 úderov do hammer boxu, zapojenie dvoch c prúdov a 6x presun veľkej pneumatiky.

Tak ako? Trúfli by ste si na to vy? Ak áno, najbližšia možnosť kde nám budete môcť dokázať, že aj Vy ste železný hasič, sa Vám ponúka na podujatí Jánske blato, ktoré sa bude konať 18. júna 2016 na futbalovom ihrisku v Strážkach, v rámci ktorého sa organizuje aj ďalšia silová súťaž Železný hasič.

Výsledky súťaže:

Profesionálni hasiči –

miesto – Jozef Pazera
miesto – Štefan Krempaský
miesto – Michal Gally
Dobrovoľní hasiči :

miesto – Matúš Krempaský
miesto – Mário Britaňák
miesto – Andrej Kováčik

Spišská Belá má nové logo na tričko

V polovici februára 2016 vyhlásil primátor mesta Štefan Bieľak súťaž o návrh loga na oficiálne tričká mesta Spišská Belá, ktorá trvala až do konca apríla. Počas tejto doby sa do súťaže zapojilo 48 autorov. „V priebehu týchto necelých troch mesiacov som na svojej emailovej adrese obdržala 110 súťažných návrhov, z ktorých sa napokon podarilo odbornej porote vybrať jeden víťazný. Rozhodovanie však vôbec nebolo jednoduché, pretože viacero návrhov bolo veľmi vydarených, avšak nehodili sa na tlač trička“, hodnotí súťaž Alexandra Olekšáková, ktorá bola zodpovedná za priebeh celej súťaže. Smerodajné pre porotu boli pri rozhodovaní najmä faktory ako jednoduchosť, zapamätateľnosť, no najmä leitmotív, ktorým bolo zhmotnenie identity Spišskej Belej v kreatívnej podobe. Najlepšie vystihol tieto podmienky Ondrej Miškovič, ktorý nám do súťaže zaslal logo, ktoré bolo napokon vyhodnotené ako víťazné. „Víťazné logo v sebe zosobňuje to, čo sme hľadali. Autor do neho obsiahol prvky, s ktorými sa môže stotožňovať obyvateľ Spišskej Belej. V srdci je umiestnený zvon sv. Antona Pustovníka, patróna mesta a pod ním je nápis Srdcom Belančan. Víťaznému logu sme sa však ešte rozhodli urobiť drobné kozmetické úpravy (pôvodné logo nájdete nižšie v prílohe),“ približuje A. Olekšáková víťazné logo. S výberom víťazného loga je spokojný aj primátor mesta Štefan Bieľak, ktorý je za bežných okolností tvrdým zástancom pomenovania Beľan a slovu Belančan, ktoré je obsiahnuté v logu sa vyhýba: „Najmä pre mladú generáciu je pomenovanie obyvateľa Spišskej Belej slovom Belančan bližšie a aj preto som v tomto prípade prižmúril oko,“ vyjadril sa primátor počas verejného vyhlásenia výsledkov súťaže na podujatí Dni mesta Spišská Belá, ktoré sa konalo v sobotu 4. júna 2016.

Zaujímavosťou súťaže je, že sa primátor Štefan Bieľak rozhodol udeliť aj Cenu primátora mesta, ktorú získala Janka Olekšáková. V jej návrhu sa nachádza zakladateľ modernej optiky Jozef Maximilián Petzval, jedna z najvýznamnejších osobností Spišskej Belej. „Tento návrh má hneď oslovil, je veľmi kreatívny. Plánujeme ho využívať na reprezentačných aktivitách mesta. Jeho výhodou je možnosť variovať obrazy vo filme podľa potreby,“ dodal primátor mesta Spišská Belá.

Obaja autori ocenených návrhov si prevzali za svoje návrhy finančnú odmenu 50€ a samozrejme novučičké tričko Spišskej Belej s víťazným logom.

Touto cestou sa zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí ste sa zapojili do tejto súťaže. Bola radosť sledovať, koľko talentovaných ľudí sa nachádza v Spišskej Belej a jej okolí.

Cyklistické tímy prešli spolu krásnych 1 121,8 km

Počas sobotňajšieho programu sa v rámci Dní mesta Spišská Belá uskutočnilo aj vyhodnotenie celoslovenskej kampane na podporu nemotorizovaných vozidiel s názvom Do práce na bicykli, o ktorej sme sa vás priebežne informovali na našej webovej stránke ako aj v minulom vydaní Spišskobelianskeho spravodaja. Našich päť belianskych tímov sa nedalo zahanbiť a za súťažný mesiac máj spolu „napedálovali“ úctyhodných 1 121,8 km, ktoré tak Spišskú Belú umiestnili na 51. priečku z celkového počtu 70 prihlásených samospráv. Súťažiaci si na pódiu prevzali za ich účasť na tejto životnému prostrediu prospešnej kampani malý dar od mesta Spišská Belá v podobe knižnej publikácie a nového mestského oficiálneho trička. Dar im odovzdala Alexandra Olekšáková, jedna z koordinátoriek súťaž, ktorá zároveň poďakovala všetkým zúčastneným tímom za ich odhodlanie a vytrvalosť počas priebehu súťaže a zároveň vyzvala všetkých prítomných, aby sa na budúci rok neváhali zapojiť aj oni! Veď ide o výbornú myšlienku pri ktorej sa riadne zabavíte!

Výsledky súťaže:

Celkovo tímy prešli na bicykli 1 121,8 km a najazdili 362 jázd bicyklom do práce, čím spolu ušetrili 281.034 CO2 (kg) v meste.

Tím Plastiflex (889. miesto) za PLASTIFLEX Slovakia s.r.o.– 524,0 najazdených km a spolu najazdili 76 jázd na bicykli do práce.

Členovia: Marián Andráš (286,40 km) a Matej Miko (237,61 km)

Tím Belan (1243. miesto) za C.I.M.A. Slovakia – 191,6 najazdených km a spolu prešli na bicykli 158 jázd.

Členovia: Miroslava Hoholová (48,00 km), Vladimír Hohol (63,00 km), Oľga Lukáčová (38,40 km), Ján Lukáč (42,24 km)

Tím Helas (1316. miesto) za AT TATRY s.r.o. – 164,8 najazdených km a spolu prešli na bicykli 35 jázd.

Členovia: Silvia Hlatká (154,00 km) a Helena Neupauerová (10,80 km)

Tím Petzvalovci (1345. miesto) za ZŠ J. M. Petzvala – 154,0 najazdených km a spolu prešli na bicykli 56 jázd.

Členovia: Jaroslav Dobeš (106,00 km) a Dana Olekšáková (48,00 km)

Tím Separé (1556. miesto) za Mestský úrad Spišská Belá – 69,3 najazdených km a prešli spolu na bicykli 41 jázd.

Členovia: Alexandra Olekšáková (52,80 km) a Marta Hlaváčová (16,50 km)

 

Regionálne hasičské preteky

V nedeľu 5. júna 2016 otvorili nedeľňajší program Dní mesta Spišská Belá Regionálne hasičské preteky, ktoré prebiehali na námestí pred mestským úradom. 24. ročníka regionálnych hasičských pretekov o Pohár primátora mesta Spišská Belá sa zúčastnilo 23 hasičských družstiev (16 mužských a 7 ženských), ktoré súťažili sa v disciplíne požiarny útok.

Súťaž pripravil Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Spišská Belá v spolupráci s mestom Spišská Belá a okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Kežmarku. Putovný pohár primátora mesta získalo družstvo DHZ Reľov, ktoré sa postaralo aj o rekord trate (14,032 sek.). Prvé tri najlepšie družstvá v každej kategórii získali okrem pohárov aj finančné odmeny. Poďakovanie patrí domácim hasičom za zorganizovanie týchto pretekov.

Konečné poradie:

 1. DHZ Reľov (14,032 sek.)
 2. Eko Spol Spišská Stará Ves (14,377 sek.)
 3. DHZ Ihľany (15,714 sek.)

Zoznam zúčastnených DHZ: Ihľany, Reľov, Ľubica, Podhorany, Rakúsy, Vojňany, Spišská Stará Ves, Lendak, Huncovce, Toporec, Spišské Hanušovce, Vyšný Slávkov, Kežmarok, Forbasy, Bušovce, Spišská Belá.

Výsledky okresnej hasičskej ligy:

Ženy:

 1. Miesto – DHZ Ľubica
 2. Miesto – DHZ Spišské Hanušovce
 3. Miesto – DHZ Spišská Belá

Muži:

 1. Miesto – DHZ Vojňany
 2. Miesto – DHZ Toporec
 3. Miesto – DHZ Rakúsy

Dni mesta Spišská Belá navštívil aj Brück

Počas Dní mesta Spišská Belá, ktoré sa konali tento víkend 3. – 5. júna 2016 sme v Spišskej Belej privítali vzácnu návštevu z nášho partnerského mesta Brück v Nemecku, s ktorým naše mesto spája niekoľkoročná spolupráca v priateľskom duchu. Delegácia tvorená zástupcami mesta Brück v zložení Roland Hoffmann, Denis Bergholz, Michael Demko mala možnosť byť počas týchto dvoch dní prítomná na celom podujatí Dní mesta Spišská Belá a túto možnosť naplno využila. Pri svojom odchode domov poďakovali primátorovi mesta Štefanovi Bieľakovi za pozvanie na toto podujatie, ako aj za pohostinnosť, s ktorou sa streli počas celého svojho pobytu. Zároveň dodali, že už dnes sa tešia na náš septembrový Spišský zemiakarsky jarmok, ktorého súčasťou sú pravidelne aj zástupcovia Brücku.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa osláv Dni mesta Spišská Belá zúčastnili, či už ako diváci alebo ako tí, ktorí na nich prezentovali svoju spolkovú činnosť, čiže našim spišskobelianskym spolkom. Bez nich by Dni mesta neboli tým, čím boli tento rok. Ďakujeme všetkým účastníkom Súťaže vo varení gulášu i hasičských pretekov. Ďakujeme Materskej škole na Mierovej ulici za zorganizovanie Belianskeho škovránka. Ďakujeme všetkým účinkujúcim vystupujúcim v kultúrnom programe! Jednoducho ĎAKUJEME vám všetkým, ste skvelí!

Viac fotografií nájdete na stránke Spišská Belá fotogaléria

Najnovšie články