Dni mesta Spišská Belá
Počet zobrazení 1K

Dni mesta Spišská Belá 2014

Tohtoročné DNI MESTA boli rozložené do troch dní 6., 7. a 8. júna 2014. V piatok 6. júna sa uskutočnili mestské firemné športové hry. Piatkový večer pokračoval 1. reprízou divadelného predstavenia domáceho ochotníckeho divadla Theatrobalans s hrou „Trúchliaci pozostalí“. Sobota bola určená súťaži vo varení gulášu a belianskym spolkom s kvalitným kultúrnym programom. A nedeľa bola venovaná doobeda hasičom, poobede deťom z materských škôlok a neskôr si na svoje prišli aj všetci ostatní.

Mestské firemné športové hry

Mesto zorganizovalo druhé mestské firemné športové hry, ktoré sa uskutočnili v piatok 6. júna na ihrisku a v telocvični ZŠ J. M. Petzvala. Ich cieľom bolo spoznávať, spájať a zbližovať ľudí – zamestnancov firiem pôsobiacich v našom meste (a tiež v okolí) a prostriedkom bol šport. Súťažilo sa v 4 športoch: futbal, volejbal, stolný tenis a bedminton. Športových hier sa zúčastnili tieto organizácie a firmy: CIMA SLOVAKIA s.r.o. Spišská Belá, UKSUP Spišská Belá, Poľnohospodárske družstvo Tatry Spišská Belá, Javorina v. d. Spišská Belá, Mestský úrad Spišská Belá, Základné školy Spišská Belá, TAT R A L I F T K e ž m a r o k , PLASTIFLEX Slovakia Kežmarok. Absolútnym víťazom týchto športových hier (po súčte bodov zo všetkých disciplín) sa stal Mestský úrad Sp. Belá (doplnený o zamestnancov Mestského podniku Spišská Belá). Poďakovanie patrí všetkým zástupcom zúčastnených firiem a organizácii, ako aj ich nadriadeným (resp. majiteľom firiem), ktorí ich uvoľnili z práce na túto akciu.

Výsledky: Bedminton – ženy 1. Miroslava Wožniaková – MsÚ Sp. Belá, 2. Ing. Veronika Kovačiková – MsÚ Spi. Belá, 3. Lýdia Bachledová – UKSUP Sp. Belá Bedminton – muži 1. Rastislav Lech – TATRALIFT Kežmarok, 2. Ján Strela – PD TATRY, 3. Samuel Devečka – TATRALIFT Kežmarok stolný tenis muži: 1. Marek Šelep – MsÚ Sp. Belá, 2. Ján Gaborčík – PD Tatry, 3. Jaroslav Andráš – PLASTIFLEX Kežmarok Futbal muži: 1. MsÚ Spišská Belá, 2. Tatralift Kežmarok, 3. PD TATRY volejbal (muži + ženy): 1. základné školy – učitelia, 2. Mestský úrad Spišská Belá, 3. Javorina v. d. Spišská Belá.

Súťaž vo varení gulášu „O putovný spišskobeliansky kotlík“

V sobotu 7. júna už od rána sa pripravovalo na celom námestí niekoľko „gulášových partií“. Od 11.00 h sa začalo variť a do 15.00 h musel byť súťažný guláš navarený. A varilo sa 23 súťažných gulášov. Medzi tým od 13.00 h na pódiu zneli tóny Spišskobelianskej dychovky, speváckej skupiny Belan s doprovodom hudobnej skupiny Olekšanka. Po nich nasledovali dve divadelné predstavenia, ale to už sa hodnotili jednotlivé navarené guláše. Ťažká to veru bola úloha vybrať z 23 gulášov ten najlepší. Členovia poroty bola vylosovaná zo zástupcov jednotlivých súťažných družstiev a bola v 5 člennom zložení: zástupca Face club, Automotoklub Spišská Belá, MŠK Slavoj – hokejbalisti, MŠK Slavoj – Stolní tenisti a jaskyniari. Oproti minulému roku súťažný guláš varili aj zamestnanci mestského úradu a tiež delegácia z partnerského poľského mesta Ožarow na čele s hlavným šéfkuchárom – Martinom Majcherom, primátorom mesta (burmistrzom miasta). A guláš varili aj rodinné guláš-partie, takže na budúci rok dúfame, že sa zapoja aj ďalšie gulášové partie z nášho mesta. Poradie na prvých 3 miestach: 1. Miestny klub Slovenského orla, 2. Slovenský rybársky zväz – miestna organizácia, 3. Mestský úrad Spišská Belá Tieto družstvá získali vecné ceny a víťaz na jeden aj „putovný“ kotlík. Ďalší účastníci súťaže: Mesto Ožarów (partnerské mesto z Poľska), Katolícka jednota Slovenska, miestna pobočka, Spišská Belá, Poľovnícky spolok Poľana Spišská Belá, Jaskyniarska skupina Spišská Belá, Slovenský zväz drobnochovateľov – miestna organizácia Spišská Belá, Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá, MŠK Slavoj Spišská Belá – Futbalový oddiel, MŠK Slavoj Spišská Belá – hokejbalový oddiel, MŠK Slavoj Spišská Belá – stolnotenisový oddiel, Automotoklub Spišská Belá a Racing club Spišská Belá, Divadelníci THEATROBALANS zo Spišskej Belej, Face Club Spišská Belá, Mestský podnik Spišská Belá, Zipsernet Spišská Belá, Hleba treba Poprad, Autíčkári zo Spiš- skej Belej, Tatra gang Kežmarok, Piráti zo Spišskej Belej, Stoláriky zo Spišskej Belej, Divadelníci „A predsa“ aj zo Spišskej Belej.

Zároveň na námestí počas celého sobotného popoludnia prezentovali svoju činnosť spišskobelianske spolky. Zaujala aj netradičná prezentácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, miestnej organizácie v Sp. Belej (pod vedením Daniely Linekovej) – výstava originálnych zbraní a uniforiem najmä z 2. svetovej vojny, ktorú zabezpečovali členovia spolku z Popradu. Návštevníkov zaujali aj prezentácie ďalších spolkov a všetkým patrí za to poďakovanie. A zábava pokračovala na námestí aj vo večerných hodinách – vystúpením hudobnej skupiny Heľenine oči a po nich prešovskej skupiny CHIKI LIKI TU-A. A keď chlapci dospievali skladbu „láska moja kdesi….“ zábava mohla pokračovať pod vedením DJ Maroša až do neskorých nočných hodín.

Regionálne hasičské preteky

V nedeľu 8. júna od rána sa prebiehal na námestí pred mestským úradom už 22. ročník regionálnych hasičských pretekov o Pohár primátora mesta Spišská Belá. Súťaž pripravil Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Spišská Belá v spolupráci s mestom a okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Kežmarku. Výsledky súťaže sa započítavali aj do kežmarskej okresnej hasičskej ligy. Súťaže sa zúčastnilo spolu 28 hasičských družstiev (20 mužských a 8 ženských). V každej kategórii sme mali zastúpenie aj naše mesto. Súťažilo sa v disciplíne požiarny útok (len na 1 pokus). Súťaž mala vynikajúcu konkurenciu a padol aj rekord súťaže v podaní hasičov z Nižných Ružbách (inak najlepších v kraji) a oprávnene na Dni mesta Spišská Belá jeden rok získali do svojej držby Putovný pohár primátora nášho mesta. Inak dosiahnuté časy na prvých piatich miestach boli na úrovni najlepších slovenských časov (do 16 s). Súťaže sa už tradične zúčastnili aj hasiči z nášho partnerského mesta – z poľskej Szczawnice a počínali si veľmi dobre (mali 14 najlepší čas). Muži: 1. DHZ Nižné Ružbachy (čas 14,67 s) – rekord súťaže! 2. DHZ Sp. Sobota (čas 15,01 s), 3. DHZ Sp. Štvrtok (čas 15,03 s) Ženy: 1. DHZ Rakúsy, 2. DHZ Sp. Štvrtok, 3. DHZ Sp. Belá Zoznam všetkých zúčastnených DHZ: Spišská Belá, Spišský Štvrtok, Vojňany, Toporec, Podhorany, Holumnica, Žakovce, Spišská Stará Ves, Ľubica, Kežmarok, Rakúsy, Krížová Ves, Reľov, Spišská Hanušovce, Spiš- ská Stará Ves EKOSPOL, Nižné Ružbachy, Ihľany, Vrbov, Spišská Sobota, Szczawnica – PL.

  1. ročník Belianskeho škovránka

Hneď po skončení hasičských pretekov nasledoval na hlavnom pódiu 10. ročník Belianskeho škovránka, prezentácie materských škôl z okolia Spišskej Belej v tanci a speve detí, ktorý organizačne pripravila naša materská škola. A stálo to za to. Výborne spevácke a tanečné výkony detí ocenilo zaplnené hľadisko i celé námestie. Po nich vystúpili naše začínajúce belianske mažoretky z CVČ a v speve žiaci ZŠ J. M. Petzvala.

A po nich nasledoval ďalší zaujímavý kultúrny program: vystúpenie folkórneho súboru Vagonár z Popradu a po nich vystúpenie známej hudobnej skupiny Senzi Senzus so známymi piesňami. Skutočne najvydarenejšie dni mesta za 12 rokov ich existencie prilákali na belianske námestie obrovské množstvo ľudí nielen z Belej, ale aj z blízkeho i širokého okolia. Boli to tisícky ľudí, ktorí priebežne počas dvoch dní prišli na Dni nášho mesta.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa osláv Dni mesta Spišská Belá zúčastnili, či už ako diváci alebo ako tí, ktorí na nich prezentovali svoju spolkovú činnosť, čiže našim spišskobelianskych spolkom. Bez nich by Dni mesta neboli tým, čím boli tento rok. Ďakujeme všetkých účastníkom Súťaže vo varení gulášu i hasičských pretekov. Ďakujeme Materskej škola na Mierovej ulici za zorganizovanie Belianskeho škovránka. Ďakujeme všetkým účinkujúcim vystupujúcim v kultúrnom programe dní mesta.

Zdroj informácií: Spišskobeliansky spravodaj – júl 2014

Viac fotografií nájdete na stránke Spišská Belá fotogaléria

Najnovšie články