Dni mesta Spišská Belá
Počet zobrazení 1K

Dni mesta Spišská Belá 2015

Tohtoročné DNI MESTA Spišská Belá boli rozložené do troch dní 5. až 7. júna 2015. V piatok 5. júna sa uskutočnili mestské firemné športové hry. Sobota bola určená súťaži vo varení gulášu a belianskym spolkom, poobede deťom z materských škôlok a tiež novej súťaži „Železný hasič“. Nasledoval kvalitný kultúrny program zakončený vystúpením Kandráčovcov. A nedeľa bola venovaná hneď popoludní hasičom a ich regionálnym pretekom a neskôr si na svoje prišli aj všetci ostatní.

Mestské firemné športové hry

Mesto zorganizovalo tretie mestské firemné športové hry, ktoré sa uskutočnili v piatok 5. júna na ihrisku a v telocvični ZŠ J. M. Petzvala na Moskovskej ulici. Ich cieľom bolo spoznávať, spájať a zbližovať ľudí – zamestnancov firiem pôsobiacich v našom meste (a tiež v okolí) a prostriedkom bol šport. Súťažilo sa v 3 športoch: futbal, volejbal a florbal. Športových hier sa zúčastnilo 9 organizácii a firiem: CIMA SLOVAKIA s.r.o. Spišská Belá, Poľnohospodárske družstvo Tatry Sp. Belá, Polícia Sp. Belá (obvodné oddelenie PZ), Mestský úrad Sp. Belá, Základné školy Sp. Belá, TATRALIFT a. s. Kežmarok, PLASTIFLEX Slovakia s. r. o. Kežmarok, Hasiči Sp. Belá, G – Penzion Sp. Belá.

Absolútnym víťazom týchto športových hier (po súčte bodov zo všetkých disciplín) sa stal TATRALIFT a. s. Kežmarok. Poďakovanie patrí všetkým zástupcom zúčastnených firiem a organizácii, ako aj ich nadriadeným (resp. majiteľom firiem), ktorí ich uvoľnili z práce na túto zaujímavú akciu.

Výsledky: • Futbal muži: 1. miesto – Tatralift a. s. Kež- marok 2. miesto – CIMA SLOVAKIA s. r. o. Spišská Belá 3. miesto – PD TATRY Sp. Belá • Volejbal (muži + ženy): 1. miesto – G-Penzion Sp. Belá 2. miesto – Základné školy Spišská Belá 3. miesto – MsÚ úrad Sp. Belá • Florbal (muži + ženy): 1. miesto – Polícia Sp. Belá 2. miesto – MsÚ Spišská Belá 3. miesto – Základné školy Spišská Belá Konečné poradie: 1. Tatralift a. s. Kežmarok – 15 bodov 2. CIMA Slovakia s.r.o. Spiš- ská Belá – 14 bodov 3. Polícia (Obvodné oddelenie PZ Sp. Belá) – 13 bodov 3. Mestský úrad Spišská Belá – 13 bodov 4. Základné školy Sp. Belá – 12 bodov 5. Poľnohospodárske druž- stvo Tatry Sp. Belá – 10 bodov 6. G – Penzión Spišská Belá – 8 bodov 7. Hasiči Spišská Belá (DHZ) – 4 body 8. Plastiflex s. r. o. Kežmarok – 3 body

Súťaž vo varení gulášu

V sobotu 6. júna už od rána sa pripravovalo na celom námestí niekoľko „gulášových partií“. Od 11. hod. sa začalo variť a do 15. hod. musel byť súťažný guláš navarený. A varilo sa 21 súťažných gulášov. Medzi tým od 13. hod. sa na pódiu prezentovali deti z materských škôlok. Členovia 5-člennej poroty boli vylosovaní zo zástupcov jednotlivých súťažných družstiev. A guláš varili aj rodinné guláš-partie, takže na budúci rok dúfame, že sa zapoja aj ďalšie gulášové partie. Prví traja získali od mesta finančné odmeny a víťazné družstvo na 1 rok putovný kotlík.

Poradie na prvých troch miestach: 1. Katolícka jednota Slovenska, miestna pobočka Sp. Belá 2. Automotoklub Sp. Belá 3. Balamuty Spišská Belá Ďalší účastníci súťaže: Poslanci Mesta Sp. Belá s Mestom Ožarów (partnerské mesto z Poľska), Miestny klub Slovenského orla Sp. Belá, Poľovnícky spolok Poľana Sp. Belá, Jaskyniarska skupina Sp. Belá, Slovenský rybársky zväz, MO Sp. Belá, Slovenský zväz drobnochovateľov – MO Sp. Belá, Dobrovoľný hasičský zbor Sp. Belá, MŠK Slavoj Sp. Belá – Futbalový oddiel, MŠK Slavoj Sp. Belá – hokejbalový oddiel, MŠK Slavoj Sp. Belá – stolnotenisový oddiel, Divadelníci THEATROBALANS zo Sp. Belej, Face Club Sp. Belá, Gabriel Gemza Belan, Gymnázium Kežmarok, GGP, Tučniaci, Pupkáči, RE/MAX Benard.

Zároveň na námestí počas celého sobotného popoludnia prezentovali svoju činnosť spišskobelianske spolky, ktorým patrí za to poďakovanie. A zábava pokračovala na námestí aj vo večerných hodinách kultúrnym a hudobným programom. Úplným ťahákom večera bola ľudová hudba Ondreja Kandráča. A určite padol divácky rekord v našom meste: Fantastickí Kandráčovci zabávali preplnené námestie a toľko ľudí na podujatí v našom meste ešte nebolo.

  1. ročník Belianskeho škovránka

V sobotu od 13. hod. na hlavnom pódiu sa uskutočnil 11. ročník Belianskeho škovránka – prezentácie materských škôl z okolia Spišskej Belej v tanci a speve detí, ktorý organizačne pripravila naša materská škola. A stálo to za to. Okrem detí z našej škôlky sa prezentovala aj MŠ Cintorínska 3, Kežmarok, MŠ Výborná, MŠ Lendak a MŠ Slovenská Ves. Výborne spevácke a tanečné výkony detí ocenili prítomní na celom námestí. Za prípravu tohto podujatia ďakujeme našej materskej škole.

Regionálne hasičské preteky

V nedeľu 7. júna od poludnia sa prebiehal na námestí pred mestským úradom už 23. ročník regionálnych hasičských pretekov o Pohár primátora mesta Sp. Belá. Súťaž pripravil Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Sp. Belá v spolupráci s mestom a okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Kežmarku. Súťaže sa zúčastnilo spolu 27 hasičských družstiev (18 mužských a 9 ženských). Súťažilo sa v disciplíne požiarny útok (len na 1 pokus). Súťaž mala vynikajúcu konkurenciu a hoci nepadol rekord súťaže, ale víťazní hasiči zo Žakoviec dosiahli výborný čas a oprávnene na jeden rok získali do svojej držby Putovný pohár primátora nášho mesta. Prvé tri najlepšie družstvá v každej kategórii získali okrem pohárov aj finančné odmeny. Poďakovanie patrí domácim hasičom za zorganizovanie týchto pretekov. Muži: 1. miesto DHZ Žakovce (čas 15,78 sek.) 2. miesto DHZ Nižné Ružbachy (čas 16,04 sek.) 3. miesto DHZ Podolínec (čas 16,11 sek.) Zoznam ostatných zúčastnených DHZ: DHZ Vojňany, Arnutovce, Toporec, Podhorany, Holumnica, Ľubica, Kežmarok, Rakúsy, Krížová Ves, Spišská Hanušovce, Bušovce, Ihľany, Spišská Sobota, Holumnica – dorast a Spišská Belá. Ženy: 1. miesto DHZ Kežmarok (čas 20,93 sek.) 2. miesto DHZ Mlynčeky (čas 24,10 sek.) 3. miesto DHZ Spišská Sobota (čas 24,71 sek.) Zoznam ostatných zúčastnených DHZ: DHZ Rakúsy, Podhorany, Ľubica, Krížová Ves, Spišská Hanušovce, Ihľany.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa osláv Dni mesta Sp. Belá zúčastnili, či už ako diváci alebo ako tí, ktorí na nich prezentovali svoju spolkovú činnosť, čiže našim spišskobelianskych spolkom. Bez nich by Dni mesta neboli tým, čím boli tento rok. Ďakujeme všetkých účastníkom Súťaže vo varení gulášu i hasičských pretekov. Ďakujeme Materskej škole na Mierovej ulici za zorganizovanie Belianskeho škovránka. Ďakujeme všetkým účinkujúcim vystupujúcim v kultúrnom programe.

Odhalenie obnoveného hrobu neznámeho vojaka

Mesto Spišská Belá v spolupráci s Miestnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v Spiš- skej Belej zrekonštruovali hrob neznámeho ruského (sovietskeho) vojaka padlého v 2. sv. vojne. Dňa 8. júna v rámci Dní mesta tento hrob na miestom cintorí- ne slávnostne odhalili za účasti členov SZPB i ostatnej prítomnej verejnosti. Prítomných privítal a prihovoril sa primátor mesta Štefan Bieľak a následne aj člen MO SZPB Jaroslav Linek. Samotné odhalenie hrobu vykonali Ján Odhalenie obnoveného hrobu neznámeho vojaka Pavlovčin, tajomník Oblastného výboru SZPB v Poprade a Daniela Lineková, predsedníčka MO SZPB v Spišskej Belej za hudobného doprovodu belianskej dychovky. Následne tento hrob požehnal správca našej rímskokatolíckej farnosti Peter Petrek. Rekonštrukciu tohto hrobu financovalo mesto zo svojho rozpočtu. Uvedený hrob s kameňom s pamätnou tabuľou je a bude dôstojným miestom vyjadrujúcim našu úctu a vďaku všetkým padlým.

Zdroj informácií: Spišskobeliansky spravodaj – jún/august 2015

Viac fotografií nájdete na stránke Spišská Belá fotogaléria

Najnovšie články