Dni mesta Spišská Belá
Počet zobrazení 892

Dni mesta Spišská Belá 2013

Tohtoročné DNI MESTA boli spojené s oslavou 750. výročia 1. písomnej zmienky o našom meste. 1. – 2. júna námestie v Spišskej Belej ožilo hudbou, divadlom, vôňou jedál, gulášov a hlavne ľuďmi, ktorí prišli zabávať sa, stretnúť známych a vychutnať si program. Sobota patrila deťom a Medzinárodné- mu dňu detí. Na chvíľu sa mohli preniesť do rozprávky spolu s divadlom Babadlo z Prešova, Maškrta z Košíc a divadlom Trma-Vrma z Popradu. Keď sa im nechcelo načúvať rozprávkovým príbehom, rozbehli sa k nafukovacej šmýkačke, k trampolínam, k poníkom alebo si niečo namaľovali pri pravých maliarskych stojanoch. A zábava pokračovala aj vo večerných hodinách už pre starších, keď na pódium vyšli chlapci z hudobnej skupiny Traky. Boli natoľko nadšení z belianskeho publika, že mu venovali plnú hrsť prídavkov, ale to sa už v zákulisí pripravovala skupina Vidiek. Námestie praskalo vo švíkoch, pretože nik si nechcel nechať ujsť vynikajúcich hudobníkov, ani známe tanečné kreácie Jána Kurica. Keď ružolíci spievajúci námorníci opustili pódium, zábava mohla pokračovať, a to pod vedením DJ Maroša. Kto stihol, mohol si ísť pospať a kto nie, mohol pozorovať ako v nedeľu ráno postupne námestie začali zapĺňať spišskobelianske spolky. Ale ešte predtým sa uskutočnil 21. ročník regionálnych hasičských pretekov o Pohár primátora mesta Spišská Belá na námestí poniže kostola pred katolíckou farou. Súťaže sa zúčastnilo spolu 26 hasičských družstiev (18 mužských a 8 ženských). V každej kategórii malo zastúpenie aj naše mesto. Popri hasičoch sa už na námestí drevo chystalo, kotlíky sa leskli, cibuľa s mäsom sa krájali, aby bolo všetko pripravené, než sa začne súťaž vo varení guláša O Spišskobeliansky putovný kotlík. Súťaž začala už o jedenástej a za 4 hod. bolo potrebné navariť súťažný guláš. Medzi tým od 13.00 h na pódiu zneli tóny Spišskobelianskej dychovky, speváckej skupiny Beľan s doprovodom hudobnej skupiny Olekšanka. Nádherné kroje a ľudové tance predviedli účinkujúci zo súboru Magurák z Kežmarku. Slávne evergreeny slovenskej populárnej scény, ale aj humor a zábavu priniesli divákom hudobné skupiny Funny Fellows a Slovak Tango. Team revival zasa potešil fanúšikov piesní Paľa Haberu. Guláše rozvoniavali tak nástojčivo, že málokto ostal len pri jednej miske. Ochutnávať začali aj porotcovia, a to o 15.00 h, kedy bola súťaž oficiálne ukončená. Ťažká to veru bola úloha, vybrať zo 14 gulášov ten najlepší. Porota v zložení: Štefan Bieľak, primátor nášho mesta, Marcin Majcher (primátor partnerského mesta Ožarów), Ján Urban, Ján Soska a Jozef Krempaský sa rozhodla takto: Na 1. mieste sa umiestnili Pupkáči (Ľubomír Fridmanský a Lukáš Heldák), na 2. mieste skončil AUTOMOTOKLUB Spišská Belá a 3. miesto patrilo minuloročnému víťazovi – Katolíckej jednote Slovenska, pobočka Spišská Belá. V rámci osláv Dni mesta Spišská Belá sme si tiež pripomenuli 750. výročie prvej písomnej zmienky o meste Spišská Belá. Toto výročie s nami prišli osláviť aj zástupcovia nášho partnerského mesta Ožarów, ktorí nášmu mestu venovali pozlátený zvon ako symbol erbu nášho mesta. Podujatie to bolo vskutku vydarené, aj počasiu sa nášho mesta uľútostilo a hoci sa na celé okolie lial dážď, na Spišskú Belú sem-tam vykuklo aj slniečko. Ďakujeme všetkým, ktorí sa osláv Dni mesta Spišská Belá zúčastnili, či už ako diváci alebo ako tí, ktorí na nich prezentovali svoju spolkovú činnosť. Boli to: Automotoklub Spišská Belá, Katolícka jednota Slovenska, pobočka Spišská Belá, Jaskyniarska skupina Spišská Belá, Mestský poľovnícky spolok Poľana, Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia, THEATROBALANS – ochotnícke divadlo, Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá, MŠK Slavoj Spišská Belá – futbalový, hokejbalový aj stolnotenisový oddiel, Face club.

Mestské firemné hry

V rámci Dní mesta boli zorganizované prvé mestské firemné športové hry, ktoré sa odohrali v piatok 31. mája na ihrisku a v telocvični ZŠ J. M. Petzvala. Ich cieľom bolo spájať a zbližovať ľudí – zamestnancov firiem pôsobiacich v našom meste a prostriedkom bol šport. Súťažilo sa v 4 športoch: futbal, volejbal, stolný tenis a bedminton. Tohto podujatia sa zúčastnilo týchto 13 organizácií a firiem: CIMA, s. r. o., AT TATRY, s. r. o., UKSUP, PD Tatry Spišská Belá, Javorina, v. d., Belamix, Zipser net, s. r. o., Plastiflex Kežmarok, Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., Mestský úrad Spišská Belá, ZŠ Štefánikova, ZŠ J. M. Petzvala, ZUŠ Spišská Belá. Absolútnym víťazom týchto športových hier sa stalo Poľnohospodárske družstvo TATRY v Sp. Belej, pred Mestským úradom Spišská Belá a Javorinou, v. d. Poďakovanie patrí všetkým zástupcom zúčastnených firiem a organizácii, ako aj ich nadriadeným , ktorí ich uvoľnili z práce na túto akciu.

V rámci osláv DNI MESTA pri príležitosti 20. výročia obnovenia správy mestských lesov Spišská Belá (1993 – 2013) primátor mesta odovzdal ocenenia zamestnancom Mestského podniku Spišská Belá (Správy mestských lesov) za ich dlhoročnú záslužnú a obetavú prácu 20 rokov správy mestských lesov pri obnove a rozvoji mestských lesov, a to konkrétne: – Ing. Jánovi Dudasovi, – Ing. Vojtechovi Hukelovi, – Jánovi Beretovi, – Jánovi Židekovi, – Marte Šimonovej, – Karolovi Dovalovi, – Dušanovi Pitoňákovi.

Zdroj informácií: Spišskobeliansky spravodaj – júl 2013

Najnovšie články