Dni mesta Spišská Belá
Počet zobrazení 1K

Dni mesta Spišská Belá 2011

Tohtoročné Dni mesta Spišská Belá, ktoré prebiehali od 10. do 12. júna boli zároveň oslavou i pripomenutím si viacerých dôležitých udalostí týkajúcich sa nášho mesta. Tohto roku si pripomíname 740. výročie udelenia mestských práv mestu Spišská Belá, 160. výročie narodenia Dr. Michala Greisigera, 100. výročie organizovaného športu v našom meste i 120. výročie narodenia Margity Czóbelovej (poslednej barónky kaštieľa v Strážkach). Areál Základnej školy J. M. Petzvala sa v sobotu 11. júna začal napĺňať už od 14.00 h a diváci sa mohli potešiť tancom a spevom detí z materských škôl nášho regiónu. Pokračovalo sa spevom na ľudovú nôtu v podaní folklórneho súboru Ľubovňan. V hudbe so slovenskými koreň- mi pokračovala skupina Hrdza, ktorá roztancovala belanské publikum vo folkovo-rockovom štýle. Nadišiel večer a s ním i tá správna atmosféra pre ohňovú šou a brušné tanečnice, ktoré svojim pohybovým talentom oslovili najmä mužskú časť obecenstva. Na záver programu sa na oblohu vzniesli lampióny prianí – veľa z nich bolo určite za dobré počasie, ktoré nám nedeľa 12. júna dopriala bohatou mierou. Každý zo spolkov sa na tento deň patrične pripravil a každý prezentoval svoju činnosť zaujímavým a nápaditým spôsobom. Neostalo však iba pri tom – spolky a združenia mesta Spišská Belá sa rozhodli prezentovať sa aj svojim kuchárskym umením a zapojili sa do súťaže vo varení gulášu „O spišskobeliansky putovný kotlík„. Príjemnú atmosféru im a všetkým návštevníkom Dní mesta vytvárala Belianska dychovka spolu s kolegami z dychovky z poľského Jurgówa. Samozrejme nesmela chýbať ani spevácka skupina Belan, po ktorej nasledovali ukážky historického šermu a historickej popravy. Guláš rozvoniaval na všetky strany až nastal ten správny čas aby zasadla porota a vybrala ten najchutnejší. Každý z návštevníkov si mohol vybrať ktorému gulášu od ktorého spolku dá prednosť a nastal čas hodovania. Po každom správnom jedle samozrejme nesmie chýbať sladký záver. Čerešničkou na torte bola v tento deň skupina Cigánsky diabli, ktorá svojim umením a virtuozitou oslovila určite všetkých zúčastnených. A nám ostáva len dúfať, že budúcoročné Dni mesta dopadnú aspoň tak úspešne ako tohtoročné, pokiaľ nie lepšie.
Súťaž vo varení gulášu
Dňa 12. júna sa v rámci Dní mesta Spišská Belá v športovom areáli ZŠ J. M. Petzvala uskutočnil 5. ročník súťaže vo varení gulášu o Putovný spišskobeliansky kotlík. Do súťaže sa zapojilo 13 družstiev (prevažne zástupcov belianskych spolkov, športových klubov a občianskych združení). V čase od 11. do 15. hod. bolo potrebné navariť čo najchutnejší guláš. Vybraná porota následne rozhodla o tom, že poradie na prvých 3 miestach bolo nasledovné: 1. miesto: Divadelný spolok THEATROBALANS, 2. miesto: Mestský basketbalový klub Spišská Belá, 3. miesto Katolícka jednota Slovenska (pobočka Sp. Belá). Ďakujeme všetkým súťažiacim za ich účasť v súťaži, za navarenie výborných gulášov a za ich rozdanie prítomným návštevníkom akcie Dní mesta Spišská Belá a teda za vytvorenie výbornej domácej atmosféry počas celého dňa.

Streetball Belá Cup 2011
V sobotu 11. júna bol v rámci Dní mesta Spišská Belá a pri príležitosti 100. výročia vzniku organizovaného športu v Spišskej Belej odohratý 8. ročník Streetball Belá Cup-u. Tento ročník sa pre zlé počasie odohral v telocvični Základnej školy J. M. Petzvala. Tohto basketbalového turnaja sa zúčastnilo 22 družstiev rozdelených do 4 kategórií. Po 7 hodinách sa rozhodlo o víťazoch v týchto kategóriách: dievčatá do 15 rokov: 1. Horalky, 2. Žubrienky (boli len 2 Streetball Belá Cup 2011 družstvá) – chlapci do 15 rokov (spolu 5 družstiev): 1. BK Levoča, 2. Sweat Bears, 3. Lúpe žare. V kategórii žien (spolu 5 druž- stiev): 1. Ogi a šváby, 2. Macko uško, 3. Edovci. V kategórii mu- žov (spolu 10 družstiev): 1. Svit, 2. Chleba treba, 3. Betón. Tri najlepšie družstvá získali medaily a finančných ceny. Gratulujeme. Primátor mesta vyjadruje poďakovanie Jozefovi Kunovi a Jarovi Dobešovi za výborné organizačné zvládnutie celého turnaja.

Hasičské preteky o pohár primátora mesta
Dňa 12. júna sa v rámci Dní mesta Spišská Belá uskutočnil už 19. ročník Regionálnych hasičských pretekov O pohár primátora mesta. Tejto už tradičnej súťaže sa zúčastnilo 17 dobrovoľných hasičských družstiev zo širokého okolia a poľskej Sczcawnice (partnerské mesto). Súťažilo sa na námestí pred mestským úradom v disciplíne požiarny útok s vodou. V kategórii žien sa na súťaži zúčastnilo len jedno družstvo z Ihľan. V kategórii mužov bolo poradie nasledovné: 1. Spišské Hanušovce, 2. Žakovce, 3. Reľov. Tieto hasičské družstvá dosiahli vynikajúce časy (od 16 do 18 sekúnd). Domáci hasiči obsadili 10. miesto. Prví traja získali okrem pohárov aj finančné ceny. Víťazom gratulujeme a ďakujeme domácemu dobrovoľnému hasičskému zboru za organizáciu a prípravu týchto pretekov a Okresnému výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Kežmarku (rozhodcom) za pomoc pri organizácii týchto pretekov.

Zdroj informácií: Spišskobeliansky spravodaj – jún 2011

Najnovšie články