Dni mesta Spišská Belá
Počet zobrazení 1K

Dni mesta Spišská Belá 2010

Trojdňové oslavy nášho mesta sa tento rok uskutočnili na možno trochu netradičnom mieste – v športovom areáli Základnej školy J. M. Petzvala, na ich kvalite to však vôbec neubralo, práve naopak. Piatok 11. júna sa niesol v štýle country, ktorým skupina Ascalona z Topoľčian príjemne naladila všetky vekové skupiny a vo výbere piesní sa s radosťou nechala viesť aj radami z publika. V sobotu sa štýly vymenili a na rad prišla skupina No name, ktorá prítomnému publiku predstavila tie najznámejšie skladby zo svojho repertoáru. Sympatickí členovia kapely urobili dojem hlavne na ženskú časť publika a po koncerte neboli skúpi ani na autogramy. Príjemnú atmosféru letného večera si ľudia vychutnávali ďalej za sprievodu D.J. Počasie organizátorov nesklamalo ani v nedeľu. Od 13. hodiny prebiehal Poľovnícky juniáles – zaujímavé ukážky vábenia zveri, trubači, ukážky sokoliarskeho umenia, či prehliadka psích plemien, to všetko pútalo pohľady návštevníkov. Tí si tiež mohli vychutnať jarmočné divadlo Slanina s kabaretom Železná rezerva. Železnými rezervami organizátorov boli zase spevácka skupina Belan a Belianska dychovka, ktorí svoje verné publikum opäť nesklamali. Krásne melódie sa športovým areálom niesli ďalej. Postarali sa o to študenti VŠ z Prešova, ktorí nám ponúkli recitál tých najkrajších piesní z muzikálu Na skle maľované. Tradičnú atmosféru navodzovali jarmočníci, ktorí prezentovali výrobky ľudových remesiel zo Slovenska i neďalekého Poľska. Na svojich spoluobčanov nezabudli ani členovia belianskych spolkov. Svoju činnosť prezentovali: Jaskyniarska skupina, Automotoklub, Dobrovoľný hasičský zbor, Mestský poľovnícky spolok Poľana, Mestský športový klub Slavoj, Mestský basketbalový klub, Slovenský rybársky zväz, Ochotnícke divadlo Theatrobalans, Katolícka jednota Slovenska a COOP Jednota – dozorný výbor Spišská Belá. A aké by to boli Dni mesta bez tradičnej súťaže vo varení kotlíkového gulášu. Už od 13. hodiny to po celom areáli rozvoniavalo, ale chuťové poháriky sa mohli uspokojiť až po 17. hodine, kedy porota vybrala a ocenila víťazov tých najchutnejších gulášov. Najlepší guláš navaril Ľubomír Šmindák za Mestský športový klub Slavoj, Václav Slodičák za Automotoklub Spišská Belá bol druhý a ako tretí sa umiestnil Lukáš Hotary za družstvo Balamuty. Záver príjemného dňa si mohli návštevníci vychutnávať za doprovodu hudobnej skupiny Rytmo zo Sp. Belej.

Hasičské preteky o pohár primátora mesta

V nedeľu 13. júna sa na námestí pred mestským úradom v rámci Dní mesta Spišská Belá uskutočnil 18. ročník Regionálnych hasičských pretekov O pohár primátora mesta. Tohto roku sa do súťaže prihlásilo 8 družstiev mužov. Súťažilo sa v disciplíne požiarny útok vodou a to dvojkolovo (výsledné časy z oboch kôl sa sčítavali). Družstvá sa umiestnili v tomto poradí: 1. miesto – Spišská Stará Ves (súčet časov oboch kôl 41,57 s), 2. miesto – Spišské Hanušovce (42,46 s), 3. miesto – Spišská Belá (43,97 s). Víťazom gratulujeme a ďakujeme domácemu Dobrovoľnému hasičskému zboru i rozhodcom za prípravu pretekov a Dušanovi Rojkovi (reštaurácia v Mlyne) za poskytnutie občerstvenia.

Hokejbalový turnaj pri príležitosti Dní mesta Spišská Belá

V piatok 11. júna 2010 sa na hokejovom ihrisku na Tatranskej ulici uskutočnil hokejbalový turnaj pri príležitosti Dní mesta Spišská Belá, ktorý usporiadala Základná škola Štefánikova 19 v spolupráci s Mestom Spišská Belá. Turnaja sa zúčastnili žiaci zo ZŠ Štefánikovej 19 a z Podolínca. Veľkým prekvapením bolo, že turnaja sa zúčastnili aj dievčatá. Bolo vidieť, že majú obrovskú chuť a radosť z tejto hry. Ich radosť sa preniesla aj na divákov, ktorými boli spolužiaci i usporiadatelia. Aj u chlapcov bolo cítiť nadšenie a entuziazmus z hry. Chlapci podávali vynikajúce výkony, nakoľko väčšina z nich hráva hokejbalovú ligu. Konečné poradie: 1. Bili (ZŠ Štefánikova 19) 2. ZŠ Podolínec 3. Wow Angels (ZŠ Štefánikova 19) 4. Black Snakes (ZŠ Štefánikova 19) 5. Tigrice (ZŠ Štefánikova 19) Družstvo Bili reprezentovali – Lukáš Zadžora, Augustín Mitura, Anton Hájek, Róbert Odumorek, Stanislav Bekeš, Šimon Hotáry, Marcel Chovaňák, Kristián Kiska, Stanislav Pisarčík, Jakub Pajer. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní tejto športovej akcie, najmä p. učiteľovi Miroslavovi Burdíčkovi.

Zdroj Informácií: Spišskobeliansky spravodaj – júl 2010

Najnovšie články