Dni mesta Spišská Belá
Počet zobrazení 984

Dni mesta Spišská Belá 2009

Tohtoročné dni mesta sa uskutočnili v dňoch 12. – 14. júna, počas ktorých prebiehal celý rad kultúrno-športovo-spoločenských akcií: Poľovnícky juniáles, Súťaž vo varení gulášu, Prezentácia spišskobelianskych spolkov, Streetbalový turnaj, Hokejbalový turnaj, Hasičské preteky a mnohé ďalšie aktivity.

Poľovnícky juniáles

Už tradične sobota počas Dní mesta patrila belianskym poľovníkom, ktorí širokej verejnosti prezentovali svoje umenie a svoje spolkové tradície. Nielen pre najmenších bolo pripravených množstvo súťaží – napr. hod puškou „do žita“, či chytanie rýb holými rukami. A nechýbala ani poľovnícka pasovačka – ukáž- ka prijímania nových členov do stavu poľovníkov a tiež na záver zaujímavá tombola. Zaujímavý program na záver večera vyvrcholil vystúpením skupiny Polemic a veľkou „predjanskou“ vatrou. Veľkým ťahákom bola aj zinscenovaná záchranná akcia profesionálnych kežmarských hasičov a záchranárov rýchlej zdravotnej pomoci. Zaujímavý kultúrny program pokračoval aj v nedeľu a zaujímavým bolo určite vystúpenie „obnovenej“ belianskej dychovky. No a po- čas oboch dní si prišli na svoje aj najmenší v podobe množstva atrakcií. Ďakujeme všetkým spolkom za ich prezentáciu počas uvedeného podujatia – automobilovému klubu, rybárom, hasičom, poľovníkom, paraglajdistom, Katolíckej jednote Slovenska, klubu dôchodcov, futbalistom a ďalším. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu týchto osláv mesta.

Putovný spišskobeliansky kotlík

Súťaže vo varení gulášu o Putovný spišskobeliansky kotlík sa zúčastnilo 8 súťažných družstiev: Ilič a Friďo, Hasiči, Anonym, Katolícka jednota Slovenska (Spišská Belá), Automobilový klub, Futbalový klub, poľovníci. Súťažili v dvoch súťažiach s nasledovnými výsledkami. Súťaž o najchutnejší guláš (hodnotila osobitná komisia): 1. miesto – Katolícka jednota Slovenska Spišská Belá (guláš varil Pavol Kačmarčík) – získali Putovný kotlík na 1 rok, 2. miesto – Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá, 3. miesto – Anonym (Dušan Kureja a spol.). V súťaži o najskôr rozdaný guláš bolo nasledovné poradie: 1. miesto – Ilič a Friďo, 2. miesto – Katolícka jednota Slovenska Spišská Belá (guláš varil Pavol Kačmarčík) a 3. miesto – Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá.

Hasičské preteky o pohár primátora

Dňa 14. júna sa v rámci Dní mesta Spišská Belá uskutočnil už 17. ročník Regionálnych hasičských pretekov o Pohár primátora mesta. Tejto tradičnej súťaže sa zúčastnilo 17 dobrovoľných hasičských družstiev zo širokého okolia. Súťažilo sa v disciplíne požiarny útok s vodou. V kategórii žien sa súťaže zúčastnili 2 družstvá žien – zo Žakoviec a z Tvarožnej, pričom lepší čas dosiahli ženy zo Žakoviec (24,90 sek.). V kategórii mužov bolo nasledovné poradie: 1. Žakovce (čas 17,17 sek.), 2. Spišské Hanušovce (čas 18,76 sek.) a 3. Podhorany (čas 20,58 sek.). Naši hasiči obsadili 7. miesto (čas 22,68 s.). Súťaže sa zúčastnilo mimo poradia aj hasičské družstvo hasičov – profesionálov z Kežmarku, ktorý dosiahli 2. najlepší čas (17, 70 sek.). Víťazom gratulujeme a ďakujeme domácim hasičov za prípravu celých pretekov.

  1. ročník Belá streetbal cup-u

V sobotu 13. júna 2009 bol v rámci Dní mesta Spišská Belá odohraný 6. ročník basketbalové- ho turnaja Streetball Belá Cup na viacúčelovom ihrisku na Tatranskej ulici. Turnaja sa zúčastnilo 17 domácich i cezpoľných družstiev rozdelených do 4 kategórií. Po 6 hodinovom streetballovom kolotoči sa rozhodlo o víťazoch. V kategórii dievčat do 15 rokov: na 1. mieste -Green Angels, na 2. mieste – Jordanky, na 3. mieste Balamutky. V kategórii chlapcov do 15 rokov: prvenstvo získal tím Beton B, na 2. mieste tím Joint, na 3. mieste tím Zaspatí. V kategórii žien sa na 1. mieste umiestnil tím Cmar, na 2. mieste tím Cunamy a na 3. mieste tím Načo názov. V kategórii mužov sa na 1. mieste umiestnil tím Chleba treba, na 2. mieste tím Betón A a na 3. mieste tím Selekta.

Zdroj informácií: Spišskobeliansky spravodaj – júl 2009

Najnovšie články