Dni mesta Spišská Belá
Počet zobrazení 1K

Dni mesta Spišská Belá 2008

Počas troch dní Spišská Belá ožila aktivitami organizovanými v rámci kultúrno – spoločenského podujatia Dni mesta Spišská Belá 2008, ktoré boli zorganizované pri príležitosti 745. výročia prvej písomnej zmienky o meste a 100. výročia úmrtia Samuela Webera. V piatok 13. júna sa na športovom ihrisku pri ZŠ J. M. Petzvala konal 3. ročník atletickej olympiády základných škôl. Olympiády sa zúčastnili žiaci z oboch našich škôl a žiaci zo ZŠ Slovenská Ves. Žiaci si zmerali sily v behu na 60 m, 800 m dievčatá, 1000 m chlapci, vo vrhu guľou, skoku do diaľky a štafetovom behu. Z celkového prvenstva v kategórii dievčat sa tešili žiačky ZŠ J. M. Petzvala, medzi chlapcami si najlepšie počínali chlapci zo ZŠ v Slovenskej Vsi. V sobotu 14. júna 2008 mestský poľovnícky spolok „Poľana“ v spolupráci s mestom zorganizoval III. ročník poľovníckeho juniálesu. Okrem možnosti zachytať si vlastnoručne pstruhy v umelo vytvorenom „jazere“, rôznych súťaží pre detí a dospelých sa aj tento rok uskutočnil II. ročník súťaže vo varení guláša O spišskobeliansky putovný kotlík. Prvé miesto za najlepší vizuálno-chuťový guláš si odniesol tím Ilič (Ivan Heldák a Ľubomír Fridmanský), ktorí si obhájili aj minuloročné prvenstvo v najrýchlejšie rozdanom guláši, čím opätovne získali putovný spišskobeliansky kotlík. Druhé miesto obsadil tím AT Tatry (Andrej Funket, Ján Konkoľ), ktorí si odniesli cenu aj za najväčší zárobok pri predaji ich guláša a na treťom mieste sa umiestnil tím Bajus (Martin Strakula, Miloš Žaludko). Víťazom gratulujeme. V nedeľu 15. júna 2008 sa na námestí uskutočnil 16. ročník Regionálnej súťaže hasičských družstiev „O pohár primátora mesta Spišská Belá“. Tejto tradičnej súťaže sa zúčastnilo 12 dobrovoľných hasičských družstiev zo širokého okolia. Súťažilo sa v disciplíne požiarny útok s vodou. Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo zo Spišských Hanušoviec, na druhom mieste zo Žakoviec a na treťom mieste družstvo domácich zo Spišskej Belej. Víťazom gratulujeme.

Zdroj informácií: Spišskobeliansky spravodaj – júl 2008

Najnovšie články