Dni mesta Spišská Belá
Počet zobrazení 1K

Dni mesta Spišská Belá 2007

Spišskobeliansky kotlík putuje

Mestský poľovnícky spolok „Poľana“ v Spišskej Belej spolu s mestom v rámci Dní mesta zorganizovali súťaž vo varení gulášu a II. ročník poľovníckeho juniálesu. V sobotu 9. júna 2007 areál Belianskych kúpeľov ožil návštevníkmi, ktorých prilákalo nielen novo zrekonštruovaná reštaurácia, ale aj rozmanitý program miestnych poľovníkov. Príjemné zákutia v tieni stromov sa na celé dopoludnie stali stanovišťami pre súťažné družstvá, ich suroviny a náradie na varenie tohto tradičného jedla. Z kotlíkov sa šírila príjemná vôňa, ktorá lákala Spišskobeliansky kotlík putuje nedočkavcov z celého okolia. Nechýbala dobrá nálada i snovanie záškodníckych plánov súperov, ktoré sa ako inak niesli v duchu recesie a zábavy. Guláše navarené z „prísne tajných“ ingrediencií družstiev hodnotila odborná porota i nedočkaví návštevníci. Po dlhom ochutnávaní a zvažovaní porotcovia dospeli k záveru, že í chuťovo-vizuálny guláš najlepšie navaril tím AT Tatry Sp. Belá, divácku súťaž vyhral tím Luko z Kežmarku a putovný kotlík si odniesol tím Ilič (Ivan Heldák) z Belej, ktorého guláš bol najrýchlejšie zjedený.

Hasičské preteky

Počas Dní mesta Spišská Belá sa v nedeľu 10. júna na námestí pred mestským úradom uskutočnil 15. ročník regionálnej hasičskej súťaže družstiev „O putovný pohár primátora mesta“, ktorú zorganizovali domáci dobrovoľní hasiči spolu s mestom. Súťaže sa zúčastnilo 19 družstiev vrátane kolegov z poľského družobného mesta Szczawnica. V priebehu dopoludnia museli hasiči preukázať, ako sú pripravení na požiarny Hasičské preteky útok s vodou. Súťažiaci mali iba jeden pokus, čo si vyžadovalo veľkú sústredenosť a bezchybnú tímovú prácu. V kategórii mužov zvíťazilo hasičské družstvo zo Žakoviec (získalo na jeden rok putovný pohár), druhé miesto patrilo Mlynčekom a tretie miesto obsadili domáci hasiči. V kategórii žien sa súťaže zúčastnili len hasičky z Ľubice. Za bezchybný priebeh súťaže patrí poďakovanie miestnym hasičom a tiež sponzorovi Dušanovi Rojkovi zo Sp. Belej.

Školská športová olympiáda

V rámci akcie Dni mesta Spišská Belá sa 8. júna na športovom ihrisku pri Základnej škole na Moskovskej ulici pod záštitou primátora mesta uskutočnil 2. ročník športovej olympiády škôl v atletike. Tento ročník sa do olympiády zapojili nielen školy zo Spišskej Belej, ale aj zo Slovenskej Vsi a z Lendaku. Žiaci si zmerali sily v atletických disciplínách beh 60 m, beh 800 m dievčatá / 1 000 m chlapci, skok do diaľky, vrh guľou a beh v štafete. Nebola núdza o kvalitné športové výkony, ktorým napomohlo pekné počasie a dobrá organizácia celého podujatia. Pre víťazov boli pripravené medaile a diplomy. Najúspešnejšou školou v bodovaní umiestnenia žiakov v jednotlivých disciplínach sa stala ZŠ Moskovká v Spišskej Belej. Poďakovanie patrí Základnej škole na Moskovskej ulici za výbornú prípravu a priebeh celého podujatia. Dúfame, že táto vydarená športová akcia sa stane tradíciou a súčasťou osláv dní mesta Spišská Belá.

Zdroj informácií: Spišskobeliansky spravodaj – júl 2007

 

Najnovšie články