hocico...
AktualityOznámeniaÚradná tabuľa
Počet zobrazení 490

Všetky mestské inštitúcie a budovy sú ZATVORENÉ

Z dôvodu prevencie a eliminácie rizika šírenia ochorenia COVID-19 (tzv. koronavírus), na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR – verejnej vyhlášky č. OLP/2405/84443 zo dňa 9. 3. 2020 a nariadenia primátora mesta Spišská Belá zo dňa 10. marca 2020 o zákaze stretnutí, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia

od 16. 3. 2020 ruší Mestský úrad v Spišskej Belej úradné hodiny a bude pre verejnosť ZATVORENÝ.

Platí to aj pre ďalšie mestské inštitúcie a budovy – Mestská knižnica, Mestská polícia, budova DHZ, verejné WC, Face Club, futbalový štadión, hokejbalový štadión, multifunkčné ihriská, športoviská, detské ihriská, Zariadenie opatrovateľskej služby a ďalšie.

 

Žiadame občanov, aby využívali distančné formy kontaktu (telefón, e-mail, pošta). V nevyhnutných prípadoch kontaktujte príslušného zamestnanca MsÚ, ktorý vám dá ďalšie inštrukcie:

Podateľňa mestského úradu:
podatelna@spisskabela.sk
052/4680522

Sekretariát primátora
Mgr. Jana Neupauerová
jneupauerova@spisskabela.sk
052/4680511 * 0915 607 956

Oddelenie personálne
Ing. Anna Zubalová
zubalova@spisskabela.sk
052/4680504

Správa miestnych komunikácií a verejného osvetlenia, športových zariadení mesta
Bc. František Zadžora
zadzora@spisskabela.sk
+421 907 786 707

Referent oddelenia výstavby a investícií
Ing. Radoslav Kalafut
kalafut@spisskabela.sk
052/4680515 * 0919 453 598

Riaditeľka Centra voľného času
Mgr. Alena Schurdaková
cvc@spisskabela.sk
052/4680505 * 0918 806 361

Pracovník s mládežou, Face Club
Mgr. Stanislava Kučkovská
kuckovska@spisskabela.sk
052/4680505

Malá obecná služba
Peter Nebus
mos@spisskabela.sk
052/4680522

Školský úrad
PhDr. Edita Svocáková
svocakova@spisskabela.sk
052/4680505

Matričný úrad
Marcela Sisková
matrika@spisskabela.sk
052/4680516

Evidencie obyvateľstva
Mgr. Anna Sisková
siskova@spisskabela.sk
052/4680518

Oddelenie sociálnych vecí
Ing. Anna Mlaková
mlakova@spisskabela.sk
052/4680518

Oddelenie účtovníctva
Adriana Hradická
adriana.hradicka@spisskabela.sk
052/4680507

Oddelenie fakturačné a správy majetku
Marika Podolinská
podolinska@spisskabela.sk
052/4680503

Oddelenie správy bytových a nebytových priestorov, rozpočty mesta
Mgr. Katarína Duchnitzká
duchnitzka@spisskabela.sk
052/4680519

Oddelenie miestnych daní
Gabriela Štefaniaková
stefaniakova@spisskabela.sk
052/4680514

Oddelenie miestnych poplatkov a pokladňa
Bc. Daniela Hudačeková
hudacekova@spisskabela.sk
052/4680508

Stavebný úrad
Ing. Mária Grichová
grichova@spisskabela.sk
052/4680513 * 0905 594 635

Oddelenie pozemkov
Ing. Anna Kleinová
kleinova@spisskabela.sk
052/4680512 * 0915 807 721

Oddelenie regionálneho rozvoja
Mgr. Katarína Hradická
hradicka@spisskabela.sk
052/4680515 * 0905 924 831

Oddelenie životného prostredia
RNDr. Paula Grivalská
grivalska@spisskabela.sk
052/4680524 * 0907 848 192

Oddelenie kultúry a Regionálne turistické a informačné centrum
Mgr. Marta Grivalská
marta.grivalska@spisskabela.sk
052/4680520

Oddelenie kultúry a Regionálne turistické a informačné centrum
Bc. Veronika Ivančáková
ivancakova@spisskabela.sk
052/4680520

Referent odboru vnútornej správy
Mgr. Vladimír Šelep
selep@spisskabela.sk
052/4680517 * 0919 399 508

Referent oddelenia správy počítačových a informačných technológií
Branislav Mahút
mahut@spisskabela.sk
052/4680555

 

V prípade ich neprítomnosti môžete kontaktovať vedúcich zamestnancov:

Prednostka mestského úradu
Mgr. Iveta Bachledová
bachledova@spisskabela.sk
052/4680501 * 0915 491 697

Hlavná kontrolórka
Ing. Slávka Tomalová
tomalova@spisskabela.sk
0917 477 288

Vedúca ekonomického odboru
Ing. Veronika Kováčiková
kovacikova@spisskabela.sk
052/4680506 * 0915 605 246

Vedúci odboru vnútornej správy
Mgr. Ľubomír German
german@spisskabela.sk
052/4680502 * 0919 453 599
 
Vedúca odboru výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja
Mgr. Eva Ďurišová
durisova@spisskabela.sk
052/4680523 * 0905 925 443

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X