Prebehnú kontroly registrácie chovov ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa SR usmernila regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) s terminovanými úlohami, ktoré je v súvislosti s Africkým morom ošípaných a registráciou domácich chovov potrebné realizovať. Na základe toho bola aj naša samospráva opätovne RVPS v Poprade požiadaná o súčinnosť pri informovaní obyvateľov a chovateľov ošípaných.

Vzhľadom na nákazovú situáciu v SR ako aj okolitých štátoch, došlo od 01.01.2020 k zmene nárazníkových zón ako aj vzorkovacej schémy a vykonávania kontrol nariadených veterinárnych opatrení. Vo vzťahu k Africkému moru ošípaných tak v severnej časti SR vznikla nárazníková zóna, ktorej súčasťou je aj územie RVPS v Poprade.

Občanov preto opakovane upozorňujeme na povinnosť registrácie chovu a vyzývame k maximálnej ostražitosti a dodržiavaniu biologickej ochrany vlastných chovov. Zvlášť upozorňujeme na zabezpečenie svojich chovov tak, aby nebol možný prístup diviačej populácie do záhrad či dvorov, kde sú chované ošípané. Do dvorov by sa nemali púšťať žiadne cudzie osoby. Pri vstupe do chlievov je potrebné sa prezliekať a prezúvať. Pred vstupom do samotného chlieva by mala byť dezinfekčná rohož v aktívnom stave. Navyše je nevyhnutné sa zriecť kŕmenia zeleným krmivom z voľného chotára, kde sa mohli pohybovať diviaky. Opatrní treba byť aj pri používaní podstieľky. Dôsledne žiadame občanov, aby nenakupovali ošípané bez veterinárnych dokladov z inzertných portálov a od podomových predajcov.

Viac informácií k registrácii chovu ošípaných:

Registrácia chovu je bezplatná, nie je za tým žiaden úmysel odvodov, poplatkov, či daní. Potreba registrácie vznikla z dôvodu informovanosti v prípade nákazy (aká je hustota chovov, koľko chovov v danej lokalite je a komu aké opatrenia nariadiť). Navyše, pokiaľ chovateľ ošípaných nebol zaregistrovaný do doby, kedy by mu z dôvodu nákazy boli zlikvidované zvieratá, nemá právo na kompenzáciu za likvidáciu zvierat.

Občania, ktorí nemajú chovy registrované by mali urýchlene vykonať nápravu, pretože od 26. októbra 2020 začnú prebiehať úradné kontroly splnenia povinnosti registrácie (pracovníkmi RVPS).

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X