Aktuality
Počet zobrazení 1K

Postupné rušenie prístreškov na triedený odpad

Mesto Spišská Belá v reakcii na zmenu legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pristúpilo k postupnému rušeniu prístreškov na triedený odpad. S účinnosťou od 1. januára 2023 je potrebné zabezpečovať zber triedeného odpadu v tzv. nulovej donáškovej vzdialenosti. V praxi to bude znamenať výlučne vrecový zber triedeného odpadu z rodinných domov. Jednotlivé vytriedené komodity je potrebné vykladať pred rodinný dom vo farebných vreciach v zmysle harmonogramu zberu triedeného odpadu (na spodku). Pri bytových domoch je cieľom dosiahnuť rovnakú donáškovú vzdialenosť k miestu zberu zmesového komunálneho odpadu a miestu zberu triedeného komunálneho odpadu. Občanom by to malo priniesť vyšší komfort, blízkosť danej služby a malo by to podporiť triedenie odpadov. Samospráva si od tejto zmeny sľubuje aj zlepšovanie čistoty zberu.

V prípade, že sa obyvatelia rodinných domov doteraz nezapájali do systému vrecového zberu odpadu, a preto nemajú farebné vrecia na zber jednotlivých komodít (papier – modré vrece, plast – žlté vrece, sklo – zelené vrece, kovy a tetrapaky – červené vrece), môžu si ich bezplatne vyzdvihnúť na mestskom úrade, 1. poschodie, kancelária č. 8. Jednotlivé domácnosti obdržia po jednom farebnom vreci z každej farby, ktoré potom zberová spoločnosť v teréne zamení systémom plné za prázdne. V prípade nepoškodeného vreca sa opakovane použije to isté.

V súvislosti s pohodlnejším sledovaním harmonogramu zberu triedeného odpadu pripomíname existenciu mobilnej aplikácie Odvoz odpadu.

Najnovšie články