Poslanci prerokovali návrhy na zmenu územného plánu mesta

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 12. apríla 2018 prerokovalo niekoľko mestu doručených návrhov (požiadaviek) na zmenu územného plánu mesta. Išlo o tieto návrhy:

1./ Návrh Ing. Rudolfa Nikerleho  – Návrh na výstavbu bytových domov pri Tescu na Okružnej ulici (doposiaľ pozemky sú určené pre polyfunkciu) –  k uvedenému návrhu boli vznesené zásadné výhrady zo strany budúcich vlastníkov rodinných domov IBV Okružná – k samotnému umiestneniu bytových domov a tiež k výške týchto domov – návrh bol na 4 podlažia – návrh nebol schválený

2./ Návrh Dr. Ladislava Hrivka – Návrh na rozšírenie polyfunkcie na pozemku proti Tescu – za ul. SNP – návrh schválený

3./ Návrh Bronislava Šperku a spol., Spišská Belá – návrh na zvýšenie koeficienta zastavanosti pre pozemky na priemyselné účely na Továrenskej ulici (priemyselná zóna Sever) – návrh schválený

4./ Návrh Mariána Šťastného, Spišská Belá  – návrh na zmenu využitia pozemku zo záhradkárskej osady na pozemok pre rodinnú výstavbu – návrh neschválený

5./ Návrh Jozefa Kromku  (Strážky)  – návrh na výstavbu rodinného domu (dnes poľnohosp. pôdy) – návrh schválený.

Keďže túto zmenu územného plánu navrhujú uvedení žiadatelia mimo štandardnej zmeny územného plánu riešenej mestom (raz za 4 roky) – ide teda o návrhy na zmenu mimo tohto zákonného (plánovaného) prehodnotenia územného plánu mesta, preto náklady na uvedené zmeny územného plánu si budú hradiť samotní žiadatelia.

Názov prílohy Odkaz
bytové domy pri Tescu - SITUACIA Stiahnuť
bytové domy pri TESCU Stiahnuť
Dr. Ladislav Hrivko Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X