Aktuality
Počet zobrazení 1K

Dotazníkový prieskum k príprave PHSR a KPSS mesta Spišská Belá na roky 2023-2030

Vážení obyvatelia mesta Spišská Belá,

pripomíname sa Vám s možnosťou vyplnenia dotazníkov k pripravovaným rozvojovým dokumentom mesta : Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) a Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) na roky 2023-2030.  Tieto dokumenty sú dôležitými a nevyhnutnými strategickými dokumentmi pre ďalší rozvoj mesta a preto by sme Vás chceli poprosiť o vyplnenie dotazníkov, ktoré slúžia na to, aby sumarizovali Vaše požiadavky pri ďalšom rozvoji mesta. Je pre nás nesmierne dôležité zistiť Vaše názory na súčasnú situáciu v meste a jeho budúce smerovanie. V tejto súvislosti Vás prosíme o vyplnenie dotazníkov.

Dotazníky sú anonymné a ich výsledky budú použité iba na účely spracovania analýz.

V prípade, že pracujete s internetom, radi by sme Vás prednostne poprosili o vyplnenie dotazníkov v online podobe.

Vyplniť ich môžete najneskôr do 21.8.2023 (vrátane).

Dotazníky pre verejnosť je možné vyplniť:

 elektronicky on-line na nižšie uvedenom linku
–  v tlačenej forme boli dotazníky distribuované do každej domácnosti prostredníctvom Spišskobelianskeho spravodaja alebo si ich môžete stiahnuť a vytlačiť z prílohy tohto článku

Vyplnené tlačené dotazníky možno odovzdať do pripravených urien, ktoré sa nachádzajú na viacerých miestach v meste:

– Mestský úrad v Spišskej Belej
– Slovenská pošta – pobočka Spišská Belá
– schránka dôvery (pri kostole v Spišskej Belej)
– schránka dôvery (pri kostole v Strážkach)

Dotazník k PHSR:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJXDZGVRaT-RwvgHWMeyTZZAwv-3zSGOR6z8VWdKR5bbOK0A/viewform?usp=sf_link

Dotazník ku KPSS:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcyYJ4A2fxMCSwBFKIUzZVl6SlZ3Y2Q4xkFUOw_5BbfpisZQ/viewform?usp=sf_link

Ďakujeme Vám za Váš čas a spoluprácu.

 

Názov prílohy Odkaz
Sp_Belá-Dotazník_PHSR-FINAL Stiahnuť
Sp_Belá-Dotazník_KPSS-FINAL Stiahnuť
Najnovšie články