Aktuality
Počet zobrazení 1K

Ceny mesta Spišská Belá a Ceny primátora mesta boli slávnostne odovzdané

Pri príležitosti osláv 755. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišská Belá sa 1. júna 2018 uskutočnilo v mestskej kinosále slávnostné odovzdávanie Ceny mesta Spišská Belá a Ceny primátora mesta pre osobnosti Spišskej Belej, ktoré sa svojou činnosťou podieľajú, či podieľali na zviditeľňovaní a rozvoji mesta. Pozvanie na túto slávnostnú udalosť prijali aj delegácie z partnerských miest Spišskej Belej – Szczawnicu (Poľsko) viedol primátor Gregorz Niezgoda, Ožarow (Poľsko) primátor Marcin Majcher a Vysoké Mýto (Česko) zástupca starostu Martin Krejza.

Slávnostný podvečer ceremoniálu otvorila hymna Slovenskej republiky a hudobné komorné zoskupenie La Speranza. Po úvodnom príhovore primátora mesta Štefana Bieľaka sa pristúpilo k udeľovaniu Ceny mesta Spišská Belá, ktorú odovzdával primátor mesta spolu so svojim zástupcom Jozefom Kunom. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej rozhodlo o udelení tohto ocenenia štyrom laureátom.

Prvým oceneným bol Július Dančo (in memoriam), dlhoročný učiteľ a riaditeľ základnej školy v Spišskej Belej, ako aj prvý správca Múzea Jozefa Maximiliána Petzvala. Za aktívnu niekoľkoročnú prácu ako predseda Rašelinových závodov, predseda závodného výboru ROH, člen trestnoprávnej komisie pri Mestskom národnom výbore a poslanec Slovenskej národnej rady za okres Poprad, si toto ocenenie si z rúk primátora mesta prevzal aj Alojz Barabas.  Tretím laureátom sa stal Mgr. Emil Gríllus, ktorý bol ocenený za celoživotnú pedagogickú činnosť ako učiteľ a neskôr aj riaditeľ základnej školy na Moskovskej ulici. Prvý krát bol Cenou mesta ocenený aj mestský spolok. Za Dobrovoľný hasičský zbor mesta Spišská Belá si za svoje 140. pôsobenie v prospech mesta Spišská Belá, aj v mene všetkých svojich bývalých členov, prevzali Cenu mesta súčasní členovia Dobrovoľného hasičského zboru.

Druhá polovica programu patrila odovzdávaniu Ceny primátora mesta Spišská Belá. Prvou ocenenou bola Mgr. Terézia Ferencková, ktorá 25 rokov pracovala učiteľka v dnešnej Základnej škole Milana Rastislava Štefánika. Druhá cena primátora mesta bola odovzdaná do rúk Ing. Júliusa Daniša, ktorý dlhé roky pôsobil ako riaditeľ Výskumného a šľachtiteľského ústavu zemiakarského vo Veľkej Lomnici, predseda Zväzu poľnohospodárskych družstiev, predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Poprade a je jedným zo zakladateľov Spišského zemiakarského jarmoka. Primátor mesta ocenil za svoju niekoľkoročnú a stále aktívnu prácu aj MUDr. Vieru Andiľovú, ktorá nastúpila do gynekologickej ambulancie v Spišskej Belej už pred viac ako 30 rokmi. Toto ocenenie bolo odovzdané aj Výrobnému družstvu JAVORINA, ktoré na trhu pôsobí už vyše 70 rokov a sústreďuje sa na výrobu nábytku z dubového a orechového masívneho dreva s prírodnou povrchovou úpravou.

Všetci laureáti si okrem samotného ocenenia, prevzali aj kyticu kvetov a finančnú odmenu. Záver programu patril opätovne hudobnému zoskupeniu La Speranza.

VIAC informácii o celoživotnom diele ocenených Cenou mesta Spišská Belá a Cenou primátora mesta si môžete prečítať po kliknutí na meno konkrétneho laureáta:

Július Dančo
Alojz Barabas
Mgr. Emil Gríllus
Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá
Mgr. Terézia Ferencková
Ing. Július Daniš
MUDr. Viera Andiľová
Výrobné družstvo JAVORINA

Najnovšie články