Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania o predĺžení termínu platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby „I/77 Spišská Belá – Bušovce“ a…

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania k umiestneniu stavby „MTS_KK_KVB_Spišská Belá, Štefániková 18“.

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania k umiestneniu líniovej stavby: „Spišská Belá – TS Krátka, VN, úprava NN a DP“.

Rekreačný areál Strážky

Spoločnosť AGROSTAV, stavebno – obchodné družstvo Poprad, ul. Nová č. 74 Poprad – Veľká 058 80, podali dňa 15.07.2016 žiadosť…

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Stavebné povolenie na inžiniersku stavbu: „Cyklistický chodník Kežmarok-Spišská Belá: Cyklistický chodník v úseku Kežmarok-Strážky, k.ú. Strážky a Cyklistický chodník v…

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny v termíne od 6. – 8. júla 2016 na uliciach: Štefánikova, 1. mája, Záhradná, Nová, Kúpeľná, Hviezdoslavova,…

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Verejná vyhláška

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: Cyklistický chodník v úseku Strážky – Spišská Belá
Menu