hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 59

I/66-073 Spišská Belá most – zaslanie zámeru

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, ako dotknutá obec podľa informuje podľa § 23 ods. 3  zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“) verejnosť o zaslaní zámeru ,,I/66-073 Spišská Belá most“. Navrhovateľom je Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01  Košice. (viac v prílohe)

Názov prílohy Odkaz
zaslanie zámeru Stiahnuť
informacia-pre-verejnost-most-spisska-bela- Stiahnuť
i_66-073-sp-bela-most-zamer-eia- Stiahnuť
priloha-c-1-koordinacny-vykres- Stiahnuť
priloha-c-2-prehladny-vykres-mosta- Stiahnuť
priloha-c-3-fotodokumentacia- Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu