hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 49

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 1/2021,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 4/2019 o  poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby

Názov prílohy Odkaz
VZN_úprava o poskytovaní SS-1 Stiahnuť
Tags:

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu