Autor článku Marek Podolinský

Zisťovanie záujmu o očkovanie priamo v Spišskej Belej

Mesto Spišská Belá v spolupráci s Úradom Prešovského samosprávneho kraja opäť prejavilo záujem o očkovanie proti ochoreniu Covid-19 priamo v Spišskej Belej. Predbežne zisťujeme záujem medzi…

Vyhlášky ÚVZ SR č.1 a č.2 z 10.1.2022

VYHLÁŠKA 1 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok VYHLÁŠKA 2…

Ponuka krúžkov v školskom roku 2021/2022

Centrum voľného času v Spišskej Belej plánuje v školskom roku 2021/2022  30 záujmových útvarov (krúžkov). Zoznam záujmových útvarov je zverejnený…

Vyhláška 212

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na…

Participatívny rozpočet 2021

Participatívny rozpočet mesta Spišská Belá je nástroj, ktorý umožňuje obyvateľom mesta spolurozhodovať o efektívnom využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu…