Autor článku Marek Podolinský

Otvorenie mestskej knižnice

Mestská knižnica bude od 1.júla otvorená v pôvodnom výpožičnom čase : Pondelok ,utorok, štvrtok, piatok od 10.00 – 17.00 hod.…

Od 1. júna otvorená Mestská knižnica

Mestská knižnica privíta svojich čitateľov na základe rozhodnutia Mesta Spišská Belá od  1. júna 2020 v obmedzenom výpožičnom čase. Pondelok: 10.00…

Návrh VZN 2/2020

Návrh VZN 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2020…