Autor článku Marek Podolinský

Dôvodová správa k návrhu VZN 7/2019

Dôvodová správa k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta…

Dôvodová správa k návrhu VZN 8/2019

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je nahradiť predchádzajúce všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2014 doplnené VZN č. 8/2015, 3/2018 a 3/2019…

Charitatívna módna prehliadka

Zaujíma  vás najčerstvejšia móda a chcete podporiť dobrú vec? Príďte už tento piatok 29. novembra do spoločenskej sály Fantázia v Spišskej Belej,…