Autor článku Marek Podolinský

Ponuka krúžkov v školskom roku 2021/2022

Centrum voľného času v Spišskej Belej plánuje v školskom roku 2021/2022  30 záujmových útvarov (krúžkov). Zoznam záujmových útvarov je zverejnený…

Vyhláška 212

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na…

Participatívny rozpočet 2021

Participatívny rozpočet mesta Spišská Belá je nástroj, ktorý umožňuje obyvateľom mesta spolurozhodovať o efektívnom využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu…

Zberný dvor pre občanov ZATVORENÝ

Mestský podnik Spišská Belá oznamuje, že od 29. októbra 2020 do 15.11.2020 bude Zberný dvor pre občanov ZATVORENÝ z dôvodu…