Autor článku Marek Podolinský

Výzva na predloženie  ponuky

„Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá – stavebné práce“, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja…

Žiadosť o spoluprácu

Mesto Spišská Belá zabezpečilo prostredníctvom dobrovoľníkov šitie ochranných rúšok pre našich občanov. Nakoľko sa v súčasnosti na ušitie rúšok spotreboval…

Oznam – stavebný úrad

Mesto  Spišská Belá ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods.1) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej…