Tagged: 2017

VZN č. 8/2017

VZN č. 8/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 8/2017 zo dňa 13.12.2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2018 v meste Spišská Belá  – účinné...

VZN č.7/2017

VZN č.7/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 7/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Spišská Belá – účinné Názov prílohy Odkaz vzn 7 Stiahnuť

Prerušenie distribúcie elektriny 25.09.2017 ul. Štefánikova

Východoslovenská distribučná, a.s. oznámila mestu Spišská Belá plánované prerušenie distribúcie elektriny pre časť mesta Spišská Belá v následujúcom úseku: V meste Spišská Belá: úseky  –  ulica Štefánikova  ČOM: 0001344985 V termíne 25. september 2017 od 07.30 hod....

Prerušenie distribúcie elektriny 26.09.2017 ul. Svobodu

Východoslovenská distribučná, a.s. oznámila mestu Spišská Belá plánované prerušenie distribúcie elektriny pre časť mesta Spišská Belá v následujúcom úseku: V meste Spišská Belá: úseky  –    ulica Svobodu od č. d. 1  po č. d. 15 nepárne,...

Oznámenia
X