Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 613

VZN č. 8/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 8/2017 zo dňa 13.12.2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2018 v meste Spišská Belá  – účinné od 1.1.2018

Názov prílohy Odkaz
VZN 8_2017 Stiahnuť
Tags: 2017
Najnovšie články