Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 776

Zasadnutie zo 16.11.2017

Program
pozvanie 16 11 Stiahnúť
Uznesenia
uznesenie 16 11 2017 Stiahnúť
Zápisnica
záznam 16.11.2017 MsZ a Stiahnúť
Účasť poslancov
Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej 16.11.2017 Stiahnúť
Stiahnúť
Materiály
Cezhraničný projekt na výstavbu cyklotrás Stiahnúť
CPRR - záujmové združenie Stiahnúť
Kópia - rozpočtové opatrenie 7-2017 Stiahnúť
Informácia o mikroprojekte - Cykloturistika Stiahnúť
situácia_cyklo Stiahnúť
Stanovy ZZPO-1-1 Stiahnúť
verejná ponuka Stiahnúť
vzn 7 2017 Stiahnúť
Zmluva o založení ZZPO Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články