Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 574

VZN č.7/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 7/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Spišská Belá – účinné

Názov prílohy Odkaz
vzn 7 Stiahnuť
Tags: 2017
Najnovšie články