Tagged: 2007

VZN 7/2007 – zrušené !!!

VZN 7/2007 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2007 zo dňa 13.12.2007 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ č. 173/2009 z  3.12.2009 (prijatím VZN č. 9/2009) Názov prílohy Odkaz VZN 7-2007 Stiahnuť

VZN 6/2007 – zrušené !!!

VZN 6/2007 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2007 zo dňa 29.11.2007 o poskytovaní opatrovateľskej a sociálnej služby a o úhradách za opatrovateľskú a sociálnu službu poskytovaný v Zariadení opatrovateľskej služby – zrušené uznesením MsZ č. 174/2009 z  3.12.2009 (prijatím VZN č. 10/2009) Názov prílohy...

VZN 4/2007 – zrušené !!

VZN 4/2007 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 zo dňa 29.11.2007 o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na území mesta Spišská Belá ……… zrušené dňa 10.9.2015 uznesením MsZ č. 181/2015 Názov prílohy Odkaz VZN 4-2007 Stiahnuť

Oznámenia
X