Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 502

VZN 6/2007 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2007 zo dňa 29.11.2007 o poskytovaní opatrovateľskej a sociálnej služby a o úhradách za opatrovateľskú a sociálnu službu poskytovaný v Zariadení opatrovateľskej služby – zrušené uznesením MsZ č. 174/2009 z  3.12.2009 (prijatím VZN č. 10/2009)

Názov prílohy Odkaz
VZN 6-2007 Stiahnuť
Tags: 2007
Najnovšie články