VZN 5/2007 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007 zo dňa 29.11.2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Názov prílohy Odkaz
VZN 5-2007 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X