Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 518

VZN 7/2007 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2007 zo dňa 13.12.2007 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ č. 173/2009 z  3.12.2009 (prijatím VZN č. 9/2009)

Názov prílohy Odkaz
VZN 7-2007 Stiahnuť
Tags: 2007
Najnovšie články