Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 514

VZN 4/2007 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 zo dňa 29.11.2007 o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na území mesta Spišská Belá ……… zrušené dňa 10.9.2015 uznesením MsZ č. 181/2015

Názov prílohy Odkaz
VZN 4-2007 Stiahnuť
Tags: 2007
Najnovšie články