Z denníka MsP
Počet zobrazení 497

Z denníka mestskej polície – september 2013

10. september

Jablko nepadá ďaleko od stromu. Mladistvý chlapec XY z ulice Slnečnej vzhľadom na svoj vek disponuje slušným arzenálom vulgarizmov, ktoré v uvedený deň vychrlil na adresu pani YX zo Slnečnej ulice. Na otázku pani YX, prečo jej nadáva menovaný uviedol, že on si môže robiť čo chce, kde chce a tiež si povedať čo chce. Pravdou však je to, že maloletý páchateľ je do veku 15 rokov „nepostihnuteľný“. XY však tento rok prekročil „magickú“ hranicu a za svoje priestupky, už môže byť konečne postihovaný. Zámerne však neuvádzame žiadne mená a to z jednoduchého dôvodu. Nechceme ešte viac prispievať k narastaniu sporov medzi oboma stranami, ktoré sú často vyvolávané úmyselne.

 

12. september

Ignorovanie dopravných značiek Vás môže dohnať až priamo do jamy levovej. V tomto prípade si pán  František W. z Vysokých Tatier „koledoval“ o zaplatenie pokuty. Zo svojím vozidlom si priamo zaparkoval na vyhradené parkovisko príslušníkov OOPZ. Aby autíčko počas neprítomnosti svojho majiteľa neprechladlo, dostalo náležité obutie v podobe žltej papučky.

 

13. september

Krátko pred polnocou pred MŠ na Mierovej ulici natrafila hliadka MsP na skupinku chlapcov, ktorá sa presúvala ulicami mesta s netradičným nákladom. Podľa vyjadrenia jedného z chlapcov sa v strede tejto skupiny nachádzala osoba v polohe  „ukrižovaného muža“. Po zhliadnutí inkriminovanej osoby bolo policajtom viac ako známe, že dnešnú noc strávi mladistvý René A. z Tatranskej ulice na oddelení MsP. Ani tentoraz sa menovaný za svoj opilecký výkon nemusel hanbiť a po vykonaní dychovej skúšky 0,92 mg/L  prekonal svoj posledný záznam o niekoľko miligramov.

 

14. september

V nočných hodinách bola v baroch a uliciach mesta vykonaná ďalšia kontrolná akcia so zameraním na požívanie alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov. Počas nočného lovu bolo opäť niekoľko mladistvých osôb poriadne prekvapených a možno oveľa viac ich rodičia. Títo začali v nasledujúcich dňoch prichádzať v sprievode svojich ratolestí na oddelenie MsP k podaniu vysvetlenia.

 

18. september

V pravidelných mesačných intervaloch sa v uliciach mesta zvyknú v početnejších skupinách zgrupovať  „klienti Sociálnej poisťovne“, ktorí dokážu v priebehu niekoľkých dní rozkotúľať ťažko zarobené peniaze pracujúcich daňových poplatníkov. Inak tomu nebolo ani tento jesenný deň, kedy si trojica osadníkov z obce Krížová Ves spestrila deň popíjaním alkoholu v centre mesta. Je pozoruhodné, že osoby v hmotnej núdzi, ktorým doma hladujú a mrznú deti stále nájdu peniaze na lahodný mok a cigarety. Ničím výnimočným však nie je, ak ich pri porušovaní zákona odhalí kamerový systém MsP a aj v tomto prípade bola trojica riešená v zmysle zákona.

 

26. september

Počas pešej pochôdzky bolo za opusteným domom na Petzvalovej ulici objavené zátišie s fľašou vína a troma degustátormi. Kvalita vína a trvalý pobyt osôb neboli pre hliadku žiadnym prekvapením, nakoľko šlo o lacný mok a obyvateľov Krížovej Vsi. Zarážajúce však bolo ich jednanie s hliadkou, nakoľko tento deň pozostávala len z jedného člena. Početná prevaha a množstvo alkoholu kolujúceho v krvi mužom dodali odvahu, aby s príslušníkom MsP začali jednať drzo a slovne na neho útočiť. Tento spôsob jednania však bol vo veľmi krátkom čase ukončený ráznym zákrokom. Celý priebeh udalosti bol pod drobnohľadom pozorného obyvateľa Hviezdoslavovej ulice, pripraveného okamžite podporiť zákrok policajta začo mu patrí naše poďakovanie. Bez podpory slušných občanov mesta by bola naša práca podstatne náročnejšia.

 

29. september

„Co švicice vy ……. “. Takými to slovami bola privítaná hliadka MsP pred jedným z rodinných domov na Štefánikovej ulici, krátko pod polnocou. Svojským pozdravom, ktorým prejavil svoju radosť z návštevy mladistvý Ján Š. veštil problémy, že si koleduje o problémy. Na mieste bolo zistené, že Jánovi okrem fľaše pálenky robia spoločnosť aj dve slečny. Vzhľadom k tomu, že prístroj, ktorým dávajú policajti „fúkať“  nie je ich bežnou výstrojov museli byť osoby predvedené na oddelenie MsP. Tam im boli dychovými skúškami namerané pozoruhodné hodnoty. Mladistvému Jánovi Š. zo Štefánikovej ulice bolo namerané 0,60 mg/L, mladistvej Nikole D. z Krátkej ulice 0,56 mg/L a mladistvej Diane Š. z obce Ždiar 0,61 mg/L alkoholu v dychu.

Najnovšie články