Z denníka mestskej polície – september 2010

9. september Pán Gabriel R. z Rumunska sa rozhodol trošku si privyrobiť podomovým predajom „kvalitných“ motorových píl v uliciach nášho mesta. Drzosť menovaného však v tomto prípade nemala hraníc, keď službu konajúcej hliadke začal ponúkať na predaj jednu z motorových píl za akciovú cenu 40 Euro. Plán mu však nevyšiel, nakoľko peniažky namiesto do „kešene“ putovali z „kešene“ von a to na pokutu, ktorú si za tento priestupok vyslúžil od policajtov. Krátka návšteva nášho mesta a ešte kratšia prehliadka ulice 1.mája ho tým pádov vyšla na niekoľko Eur.

10. september Olej do ohňa v susedských sporoch ustavične prilieva uštipačnými poznámkami Ľubomíra W. z ulice Krátkej na adresu svoju susedy Jany S. a jej synovca Rastislava K. Tento susedský spor však jedno zo strán chce ukončiť a druhá nie. A tak spis bol postúpený na správny orgán na ďalšie prešetrenie.

11. september Parkovisko pri OD Jednota sa v nočných hodinách stalo miestom summitu Daniela B. a Petra L. z Veľkej Frankovej a miestneho obyvateľa Patrika Č. z ulice Petzvalovej. Takáto významná návšteva však musela byť patrične oslávená. Hliadka MsP však nikde nevidela chlieb so soľou, ale našla u menovaných fľašu pálenky. Po vykonaní dychových skúšok bolo zistené, že obaja zástupcovia z Veľkej Frankovej sú mladistvý a tak vec bola oznámená správnemu orgánu na doriešenie a náš Patrik bol za spáchanie priestupkov podávania alkoholického nápoja osobám mladším ako 18 rokov a za zákaz konzumácie alkoholu na verejných priestranstvách odmenený blokovou pokutou.

12. september V skorých ranných hodinách videla hliadka MsP ako sa po hlavnej ceste rútilo veľkou rýchlosťou osobné motorové vozidlo a následne nato vodič uvedeného vozidla zaparkoval na parkovisku pri zdravotnom stredisku. Po dostavení sa hliadky k vozidlu bolo zistené, že ide „len“ o 17 ročných chlapcov zo Ždiaru, ktorí navyše javili známky požitia alkoholických nápojov. Skutok bol následne oznámený hliadke OOPZ Spišská Belá. Naši „štátny“ kolegovia vykonali u oboch cestovateľoch dychové skúšky, ktoré našu najhoršiu obavu potvrdili. Vec je v realizácii OOPZ.

14. september V dopoludňajších hodinách sa pri potravinách Belan na ulici Letnej stretli Juraj K. z ulice Kúpeľnej, Milan B. z ulice Štefánikovej a Miroslav R. z ulice Slnečnej a ďalším pre nás neznámym obyvateľom nášho mesta. Ten policajtom začal tvrdiť, že sa volá Mirko Pitoňák. Po tejto vete však policajtom bolo jasné, že menovaný očividne klame a začal byť agresívny. Po predvedení na oddelenie MsP za účelom zistenia totožnosti už menovanému hrebienok klesol a začal s hliadkou spolupracovať. Z Mirka sa tak nakoniec „vykľul“ Peter M. z ulice 1.mája. Keďže miestom stretnutia bolo verejné priestranstvo a spoločnosť im robila fľaša lacného vína boli všetkým vyššie spomenutým udelené hliadkou MsP  blokové pokuty.

18. september Patričnú zlosť za niekoľko posledných stretov s hliadkami MsP v mesiacoch júl a september si Patrik Č. z ulice Petzvalovej prišiel svojským spôsobom „vyliať“ na dvere hasičskej zbrojnice. Za močenie na verejnom priestranstve bol taktiež vyriešený blokovou pokutou.

19. september  Tak ako je „dobrým“ zvykom v našom meste aj tento krát bola zábava po zemiakarskom jarmoku  ukončená predčasne a to bitkou. Tento krát vďaka patrí bratom Jaroslavovi a Marcelovi K. z ulice Hviezdoslavovej, ktorí si svoje osobné spory začali riešiť päsťami pred budovou MsÚ. Agresívnejší z bratov bol za pomoci donucovacích prostriedkov spacifikovaný a predvedený na oddelenie MsP.

24. september Po mesiaci bol opäť prijatý telefonický hovor od predavačky z predajne  textilu na ulici Zimnej. Tá policajtom oznámila, že opäť prichytila pri krádeži pulóvra mladú slečnu. Na oddelení bolo zistené, že páchateľom krádeže bola maloletá Žaneta M. z Výbornej a tak vzhľadom na vek páchateľa bolo konanie vo veci zastavené.

27. september Počas pochôdzky hliadky MsP bola v blízkosti predajne Sintry spozorovaná skupinky troch neznámych mládencov. Jedným z nich bol maloletý Martin Č. z ulice 1.mája, ktorý stoj, čo stoj chcel „vyskúšať“ akú chutí lacné víno atak neváhal so svojou požiadavkou osloviť miestnych rómov. Zarážajúcejšia však bola odpoveď otca menovaného, keď mu policajti oznámili, čo zistili. Na syna sa obrátil so zvýšeným hlasom: „ To už nemáš s kým piť?“ Záver si urobte už sami.

29. september Cez KMS bola spozorovaná skupinka troch chlapcov, pričom jeden z nich bol príslušníkom MsP opoznaný ako maloletý Martin Č. z ulice 1.mája. Podozrivé na celom bolo to, že chodili z predajne do predajne. Po krátkom sledovaní bolo zistené, že cieľom týchto nájazdov bol len jediný cieľ. A to dostať sa k cigaretám. To sa im nakoniec podarilo, za pomoci dospelej osoby. Misia nakoniec však nebola úspešná, preto lebo bola ukončená hliadkou MsP. Chlapci boli predvedení na oddelenie MsP, kde bola zistená totožnosť ďalších jeho komplicov a to Patrika P. a Dávida K. obaja z ulice Slnečnej. Vec bola nakoniec prejednaná za prítomnosti rodičov všetkých chlapcov.

Spracoval: Ing. Ján Majerčák, náčelník MsP

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X