hocico...
Z denníka MsP
Počet zobrazení 330

Z denníka mestskej polície – október 2013

4. október

„ Nemáš čo písať v spravodaji?“. Takými to slovami začal konverzáciu s hliadkou MsP jeden z robotníkov vychádzajúc zo staveniska na Štefánikovej ulici. Vzhľadom nato, že menovaný počas vykonávania kúrenárskych prác dostal zabrať najmä fyzicky, potreboval evidentne doplniť stratené sily. Len škoda, že stratené „jouly“ boli vo forme alkoholu. Uštipačné poznámky a rastúca agresivita pána Stanislava zo Štefánikovej ulice bola skrotená až príchodom jeho manželky, ktorá určite menovanému skresala doma hrebienok. Tento incident sa však neskončil založením medzi „prípady nevyriešené“ ale bude mať ďalšie pokračovanie výsledkom, ktorého bude pokuta.

 

6. október

To, že v pravidelných intervaloch zasahujú hliadky mestskej a štátnej polície v okolí miestnej diskotéky nikoho asi neprekvapí. Poviete si, že priestupok ako priestupok. Tentoraz však nešlo o „bitku“ v priamom slova zmysle. Nevieme či zvuky ohnivého „flamenga“ alebo vypité poháre alkoholu vyprovokovali incident s krátkym, ale výstižným názvom „zdvihnutá  sukňa“. Zo všetkých dôvodov, ako začať konflikt na diskotéke je tento najoriginálnejší.  Vec je ešte stále v štádiu riešenia.

 

15. október

V jednom z bytových domov na Petzvalovej ulici zasahovala v dopoludňajších hodinách hliadka MsP. Tentoraz výjazd policajtov smeroval k podarenej trojici maloletých v podaní Kristiána R., Zdeny B. a Andrei H. všetci z obce Podhorany. Dôvodom nevšednej dopoludňajšej návštevy bola láska Zdenky k Michalovi bývajúcemu v tomto dome. Keďže záškoláctvo nie je našou „odbornou“ parketov, boli všetci aktéri oznámení školskému úradu a tento ich výstrelok bude mať ďalšie pokračovanie.

26. október

„Nie sme zlí…“ slová známej slovenskej piesne sa ozývali z hrdiel hostí nachádzajúcich sa v bare oproti budove MsÚ. To, že bolo práve krátko pred svitaním im zjavne neprekážalo. Keďže sme rušenie nočného kľudu v uvedenej prevádzke v priebehu posledných týždňov riešili opakovane a bezúspešne, tak tentoraz bol čašník uvedenej prevádzky vyriešený pokutou.

Spracoval: kolektív príslušníkov MsP

Najnovšie články