Z denníka MsP
Počet zobrazení 468

Z denníka mestskej polície – marec 2014

8. marec

Počas nočnej zmeny zo soboty na nedeľu (t.j. z 08.03.2014 na 09.03.2014) vykonali príslušníci MsP v spolupráci s poverenou zamestnankyňou mesta kontrolnú akciu zameranú na kontrolu herní a tiež sa zamerali na požívanie alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov. Počas kontroly všetkých herní v meste neboli zistené žiadne porušenia zákona. Počas kontroly herní boli zároveň vykonané kontroly vytypovaných prevádzok, kde sa zároveň podávajú aj alkoholické nápoje. Počas kontroly bolo v v baroch skontrolovaných viac ako 50 osôb, z ktorých len jedna bola mladšia ako 18 rokov. U tejto osoby počas dychovej skúšky nebolo zistené požitie alkoholických nápojov. Po takejto kontrole sa policajti po krátkom rozdelení presunuli do ulíc mesta, kde už boli spozorované dve dievčatá, ktoré javili známky požitia alkoholických nápojov. Prvá dievčina bola kontrolovaná na križovatke pri cintoríne. Keďže menovaná nebola „schopná ani len reči“ bola predvedená na oddelenie MsP, kde bolo zistené že sa jedná o mladistvú Petru z ulice 1.mája. Dychovou skúškou bolo u menovanej zistené požitie 0,57 mg/L alkoholu v dychu.  Druhou rekordérkou večera sa stala mladistvá Adriána z obce Lendak, ktorej bolo nameraných úctyhodných 0,98 mg/L alkoholu v dychu. No tento večer sa dievčatá poriadne odviazali. Možno to bolo práve kvôli sviatku MDŽ.

 

14.marec

Krátko po 10 tej hodine zasahovala hliadka MsP na detskom ihrisku nachádzajúcom sa v areáli ZŠ J. M. Petzvala. Anonym upozornil na p. Oskára posedávajúceho na jednej z lavičiek, pričom spoločnosť mu robila fľaša „Ríbezky“. Po príchode hliadky si policajti vypočuli spŕšku nadávok na celý svet a nekonečné množstvo poznámok na existujúci zákaz pitia na verejnosti. Zistený priestupok bol riešený pokutou.

 

O niekoľko hodín neskôr zatúžil po zútulnení svojho skromného príbytku opätovne p. Oskár z Novej ulice, ktorý z areálu cintorínu „potiahol“ ozdobnú kovanú bráničku z hrobu Dr. Greisigera. Domov však s ňou nedorazil, pri jeho čine ho prichytila službukonajúca hliadka. Oskár si už tento krát na miesto doma posedel pri podávaní vysvetlenia v pohodlnom „foteli“ na oddelení MsP. Z dôvodu podozrenia spáchania trestného činu hanobenia miesta posledného odpočinku a výtržníctva bude určite častejšie navštevovať súdy a políciu.

 

Po skončení dokumentovania tohto priestupku sa dostavili na oddelenie MsP dvaja obyvatelia bytovky na Mierovej ulici. Títo podali oznámenie o krádeží športových topánok, detského kočíka a trojkolky….. Pomerne zložitý prípad krádeže sa odohral dnes v čase medzi 13.30 až 14.00 hodiny. Túto krádež sa nakoniec policajtom podarilo objasniť a to za pomoci televízie JOJ, kde po odvysielaní reportáže sa nám ozvali kolegovia z OOPZ Stará Ľubovňa, ktorí spoznali „svojich“ klientov, ktorí pravidelne páchajú trestnú činnosť v susednom okrese. V priebehu nasledujúcich dní boli odcudzené veci zaistené a vrátené majiteľom….(okrem tenisiek, tie už boli v nepoužiteľnom stave).

 

26. marec

Niekoľkoročný zákaz pitia alkoholu na verejných priestranstvách v našom meste je viac ako samozrejmosťou. Napriek tomu sa však nájdu jednotlivci, ktorí pokúšajú „osud“ a svojou nerozvážnosťou riskujú konflikt s hliadkou MsP. Úplnou zbytočnosťou sa dá nazvať aj dnešné nočné „sedenie“ mládenca Erika zo Štefánikovej ulice v priestore zastávky SAD s fľašou vína v ruke a v lone s „južanským“ typom slečny. Nakoľko menovaný nerešpektoval vyššie spomenutý zákaz, ani výzvu policajtov, aby preukázal svoju totožnosť, bol predvedený na oddelenie MsP. Tam začal v amoku rozhadzovať po miestnosti svoje topánky a tak bol nakoniec spútaný, aby „sa schladil“ a začal normálne komunikovať. Opäť sa nám natíska otázka, či jeho správanie bolo ovplyvnené iba alkoholom… Každopádne jeho konanie neostalo bez následkov.

 

27. marec

Vrchol hyenizmu… Dnešné ráno boli policajti privolaní riešiť „netradičný“ prípad. Jeden z obyvateľov bytového domu na Zimnej ulici počas práce v záhrade spozoroval ako neznáme auto zastavilo pri kontajneroch. Osoba z auta vystúpila a niečo hodila do stojaceho kontajnera. Obsahom neznámeho balíčka boli 4 malé šteniatka, ktorých sa takýmto spôsobom zbavili….

Najnovšie články