Z denníka mestskej polície – máj 2010

1. máj  Podozrivá nočná prechádzka Františka V. z ulice Osloboditeľov a Patrika O. z ulice Zimnej v centre mesta sa nepozdávala službukonajúcej hliadke MsP. Po pozornom sledovaní uvedenej dvojice bolo zistené, že obaja „turisti“ majú jediný cieľ a to „čo najskôr“  vypiť fľašu lacného vína. Za porušenie platného VZN o zákaze konzumácie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách boli obom menovaným „odovzdané“ pokutové bloky.

 

10.máj Novodobé „mafiánske“ spôsoby sa prejavili u Jána M. z Lendaku. Menovaný sa stretol s policajnou hliadkou vykonávajúcou dohľad nad verejným poriadkom pri obchodnom dome a bezdôvodne im začal nadávať a vyhrážať sa im fyzickou likvidáciu. Jankov jazyk bol natoľko ostrý, že skončil v putách na oddelení mestskej polície. Po vytriezvení Jankovi hrebienok spadol a k svojmu ospravedlneniu policajtom priložil aj peniažky na udelenú blokovú pokutu.

 

17.máj Nemenovanému pánovi bývajúcemu na ulici Partizánskej sa v pravidelných intervaloch ťaží objednať si fekálne vozidlo a tak obsah svojej žumpy vypúšťa priamo na pole v blízkosti jeho rodinného domu. Neznesiteľný zápach v dopoludňajších hodinách pošteklil okoloidúcich ľudí a upozornili policajnú hliadku na uvedenú skutočnosť. Po príchode na miesto boli zo žumpy zistené naťahané hadice a jej obsah sa veselo vylieval na blízke pole. Prípad je v štádiu riešenia.

 

18.máj Nový fenomén, s ktorým sa v poslednom období čoraz častejšie stretávame je vulgárne nadávanie policajtom pri výkone služby a pri prejednávaní zistených priestupkov. Tak to bolo aj v uvedený večer, keď Juraj H. z ulice Slnečnej začal nadávať policajtom pred predajňou Večierky na ulici Slnečnej. Každé takéto správanie sa jednotlivcov budeme riešiť rovnako.

 

20.máj Schôdzka naslepo priviedla Slavomíra B. z Huncoviec do nášho mesta. Zaľúbená dvojica v podaní cezpoľného romantika a miestnej slečny Žanety H. z ulice Slnečnej sa rozhodli stráviť romantický večer svojským spôsobom. Nočný areál cintorína a fľaša malinovice im mala takúto atmosféru vytvoriť. Možno by všetko dobre dopadlo, kedy sa zaľúbenci nestretli s policajnou dvojicou. A výsledok? Ten bol obom ihneď známy. Konzumovanie alkoholu na verejným priestranstvách sa u menovaných osobách s železnou pravidelnosťou opakuje.

 

24.máj Hneď po príchode do práce oznámil zamestnanec MsÚ rozbitie sklenenej výplne na informačnej tabuli, ktorá je pred budovou MsÚ. Podľa záznamu z novo umiestnenej kamery na budove MsÚ došlo k jej rozbitiu v skorých ranných hodinách. Celý prípad je v štádiu objasňovania.

Konzumovanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách v našom meste pokračovalo aj tento deň. Pozorný obyvateľ nášho mesta upozornil policajtov na „rannú“ skupinku konzumentov lacného vína. Na základe tohto oznámenia policajná hliadka pristihla pred predajňou Belan na ulici Letnej podarenú štvoricu. Na mieste bolo zistené, že Juraj K. z ulice Kúpeľnej, Milan B. z ulice Štefánikovej, Miroslav R. z ulice Slnečnej a Jozef R. z ulice Hviezdoslavovej nedokázali odolať rannej dávke alkoholu. Všetci boli na mieste vyriešený blokovými pokutami.

Ťažko skúšané mestské lesy zničené veternou kalamitou a množiacimi sa lykožrútmi nedokážu odolávať nájazdom obyvateľov osady z Rakús. Popoludňajšia hliadka MsP počas pravidelnej kontroly mestských lesov v okolí rómskej osady pristihla pri rúbaní niekoľko centimetrových kmeňov borovíc troch páchateľov. Po spracovaní potrebných úkonov bude voči Daliborovi, Ľubomírovi P. a Romanovi G. z Rakús vznesené obvinenie z trestného činu krádeže.

 

26.máj Žiariace svetlo na futbalovom ihrisku v Strážkach upozornilo hliadku MsP na niečo nekalé. Na mieste boli Pavol Š. z Pradiarne, Ján S., Mária P. z ulice Medňanského a Helena Ž. z Lendaku pristihnutí pri konzumácii alkoholických nápojov. Udelené blokové pokuty a povinnosť uhasiť založený ohník ukončili pohodový večierok.

 

27.máj „ Kto šetrí, má za tri “ pomyslel si pravdepodobne Patrik B. z ulice Kúpeľnej a pokúsil sa ušetriť niekoľko kvapiek benzínu vo svojom autíčku. Za skrátenie si cesty cez úsek zákazu vjazdu z ulice Mierovej na ulicu Družstevnú ho hliadka MsP na mieste pokutovala.

 

Spracoval: Ing. Ján Majerčák, náčelník MsP

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X