Z denníka mestskej polície – jún 2010

3. jún Krátko pred polnocou boli mimoriadne povolaní do služby príslušníci MsP z dôvodu silnej prietrže mračien a následného zaplavenia štátnej cesty pri skládke odpadov smerom na Bušovce. V priebehu noci sa však situácia natoľko zdramatizovala, že príslušníci MsP zostávajú vo výkone služby až do ranných hodín, pričom plnia prevažne úlohy pri regulácii a odkláňaní dopravy cez naše mesto.

 

4. jún Po upršanej noci vyťahujú ľudia vodu z pivníc rodinných domov. Napriek tomu sa vo večerných hodinách pri pošte zgrupuje skupinka mládeže, ktorá sa snaží o opätovné doplnenie tekutín. Andrea H., Róbert a Nikola K., z ulice Slnečnej, František G. z ulice Novomeského, Miloš B. z ulice Štefánikovej a Eva B. z ulice kpt. Nálepku  boli hliadkou MsP pristihnutí pri konzumácii lacného vína na verejne prístupnom mieste.

 

7. jún Obyvatelia Slnečnej ulice už nejakú dobu netrpezlivo čakali na dobudovanie dažďovej kanalizácie na ich ulici. Rýchly postup prác však spomalila krádež kanalizačných rúr, ktorú oznámil službukonajúcej hliadke riaditeľ MPSB. Hliadka pracujúca na prípade v priebehu niekoľkých hodín vypátrala nielen páchateľov krádeže, ale zaistila aj odcudzené potrubie. Teraz už naozaj nič nebráni tomu, aby sa výstavba rozbehla na plné obrátky ….

 

9. jún Na žiadosť riaditeľky CVČ boli príslušníci MsP požiadaní o vykonanie súčinnosti pri regulovaní dopravy počas pretekov kolobežiek pri MŠ Mierová. Počas tejto akcie sa však našiel „drzý“ vodič motorového vozidla, ktorý odmietol rešpektovať výzvu policajtov a aj napriek upozorneniu policajta vošiel do svojej garáže so slovami: “ Veď si zistite, kto som“ a zatvoril za sebou garážové dvere. A tak v priebehu niekoľkých dní bol menovaný vodič predvolaný na oddelenie MsP k podaniu vysvetlenia. Za svoje konanie sa nakoniec ospravedlnil, ale aj napriek tomu odišiel domov s pokutovými blokmi.

 

10. jún Krátko pred 19.15 hodinou upútala hliadku MsP podgurážená skupinka popíjajúca lacné ovocné víno na lavičke v blízkosti zastávky SAD na ulici Družstevnej. Pri kontrole osôb jeden z nich Ondrej G. z ulice Továrenskej počas prejednávania priestupku kládol aktívny odpor a tak bol za pomoci donucovacích prostriedkov predvedený na oddelenie MsP k podaniu vysvetlenia.

 

15. jún Opustený autovrak na verejnom priestranstve za budovou bývalej „Lekvárky“ na ulici Letnej bol oznámený službukonajúcej hliadke MsP. Zanechaná olejová škvrna od autovraku priviedla policajtov až do dvora jedného z bytových domov na ulici Slnečnej. Po krátkej chvíli boli odhalení aj členovia nového AMV (AUTO MOTO VRAK) klubu. Lukáš P., Marek H. z ulice Slnečnej a Filip S. z ulice Mierovej boli za znečistenie verejného priestranstva vyriešení blokovými pokutami.

 

18. jún „Predám trojizbový byt za dobrú cenu“. Takéto inzeráty sa objavili v priebehu niekoľkých dní na rôznych miestach po celom meste. Vzhľadom nato, že je tam uvedený len telefonický kontakt na predávajúceho vec je ešte v štádiu riešenia.

 

27. jún Pravdepodobnú zlosť na policajtov si pokúsil „vyliať“ Slavomír S. z Kežmarku, ktorý v priebehu noci bol niekoľkokrát upozornený na svoje správanie službu konajúcimi policajtmi. V skorých ranných hodinách bol hliadkou MsP prichytený pri vykonávaní malej potreby v blízkosti vchodových dverí na oddelenie MsP. Hoci bol predtým riešený na mieste napomenutím, tento krát však bol vyriešený blokovou pokutou.

 

28. jún Neuplynie ani týždeň, aby nebola oznámená nejaká drobná krádež. Aj v tento deň bolo prijaté oznámenie o odcudzení elektrického káblu z budovy zdravotného strediska, kde práve prebieha nadstavba bytových jednotiek. Vec je v štádiu riešenia.

Spracoval: Ing. Ján Majerčák, náčelník MsP

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X