Z denníka mestskej polície – júl 2011

1. júl  Počas prejednávania správnych deliktov u maloletej Evy K. a mladistvej Jany Š. ktoré požívali alkoholické nápoje boli zistené zaujímavé skutočnosti. Obe sa priznali, že im alkoholické nápoje ponúkal p. Vladimír M. st, z ulice Osloboditeľov. Ten to asi považoval za „najvhodnejší“ spôsob zoznámenia sa s generáciou mladšou od neho. No, kto vie, čo na to povie manželka menovaného….

8. júl  „Život je pes“ si možno pomyslel p. Vladimír R. z Mierovej ulice a svoje správanie prispôsobil tomuto zvieratku. Hoci bol len niekoľko metrov od svojho bytu, neváhal si „svoje teritórium“ patrične označiť. O tom, že porušovať zákony sa neoplatí mu možno bude pripomínať uložená bloková pokuta od hliadky MsP. Je potrebné si zároveň uvedomiť, že vykonávanie osobnej potreby na verejných priestranstvách, môže v niektorých prípadoch hraničiť až s trestným činom výtržníctva.

Aj tento mesiac sa v našom denníku spomína bytový dom na Slnečnej ulici. O niekoľko minút neskôr prijala hliadka MsP oznámenie od jednej obyvateľky uvedeného domu o krádeži železného okna zo spoločnej povaly. Hoci je vec ešte v štádiu objasňovania naše indície a informácie vedú k odhaleniu konkrétnej osoby.

11. júl „Pomáhať a chrániť.“ Týmito slovami sa prihovoril službukonajúcej hliadke p. Jozef M. z Novej ulice. Toho policajti vyhľadali, z dôvodu odchytenie jeho psa behajúceho  v blízkosti čerpacej stanice OMV. Vzhľadom nato, že to nie je prvý prípad voľného pohybu psa u menovaného bude vyriešený pokutou.

13. júl  Na tento večer určite nebudú najlepšie spomínať na hliadku MsP Lucia R. z ulice kpt. Nálepku a Barbora H. z ulice L. Novomeského. Pred budovou pošty dokázali riešiť svoje problémy v spoločnosti lacného vína. Vzhľadom nato, že ani jedna z nich nemala pri sebe žiaden doklad totožnosti boli predvedené na oddelenie MsP. Za pitie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách boli vyriešené pokutami.

15. júl  Koniec dennej zmeny a poriadne upršané popoludnie neveštilo nič dobré. Krátko po 18 tej hodine bolo prijaté oznámenie od anonymnej osoby, že do budovy bývalej školy na Zimnej ulici vošiel nejaký róm a asi sa pokúša niečo „ukradnúť.“  Okamžite po príchode na miesto hliadka prehľadala budovu bývalej školy, ale podozrivú osobu sa tam nepodarilo nájsť. Tú policajti v priebehu nasledujúcich minút zadržali na Štefánikovej ulici, ako si veselo tlačila domov „ukradnutý“ fúrik. Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu krádeže bol František H. z obce Krížová Ves odovzdaný hliadke OOPZ Spišská Belá.

To, že dnešný deň sa určite nebude nudiť ani nasledujúcu zmena, ako keby veštili sami veštci. Krátko pred 22-hou hodinou policajti objavili ďalších konzumentov alkoholu v blízkosti zastávky SAD na Družstevnej ulici. Bežné riešenie malicherného priestupku sa v priebehu niekoľkých minút zmenilo, keď jeden z „konzumentov“ začal byť agresívny a nielen slovne sa pokúsil napadnúť policajta. Hoci pri tomto služobnom zákroku zasahujúcemu policajtovi menovaný roztrhol tričko, skončil aj tak v putách a na oddelení MsP. Počas prejednávania priestupku menovaného na oddelení MsP, došlo zo strany jeho kamaráta k „vendete“. Keďže sa nemohol dostať k svojmu kamarátovi do budovy MsÚ, tak si to odniesla sklenená výplň vchodových dverí.

16. júl  O pokračovanie slávneho hollywoodskeho filmu „Rocky“ sa po niekoľkých mesiacoch opätovne pokúsila krátko pred polnocou podarená štvorica cezpoľných mládencov. Pod umiestnenou kamerou pred budovou miestnej diskotéky sa začali vzájomne „klbčiť“ Marek V. a Jozef Ž. zo Slovenskej Vsi, Lukáš Z. a Rastislav K z Vojňan. Tento incident, tak ako všetky predchádzajúce boli opätovne ukončené skorým zásahom hliadky MsP.

17. júl Celkom nepochopiteľné správanie Tomáša Š. z Kúpeľnej ulice zažila hliadka MsP. Ten počas návratu z diskotéky skočil na kapotu zaparkovaného auta pred budovou školskej jedálne na Štefánikovej ulici. Našťastie nedošlo k poškodenie vozidla, ale pokuta menovaného neobišla. Ktovie, čo asi na to povie uvedený mládenec, ak to niekto urobí s jeho autom.

Krátko pred 4 hodinou ráno zadržala hliadka poriadne hlučnú dvojicu v centre mesta. Keďže jeden z nich nám bol „už“ pomerne známy, boli obaja predvedení na oddelenie MsP. Tam bolo zistené, že sa jedná o maloletých Martina Č. z ulice 1.mája a Kristiána K. z Petzvalovej ulice. Keďže obaja javili známky opitosti, boli u nich vykonané dychové skúšky na zistenie množstva alkoholu v dychu. Výsledok bol až zarážajúci. U Martina to bolo 0,31 mg/L a Kristiána 0,78 mg/L alkoholu v dychu.

26. júl  To, že niektorí školáci sa počas prázdnin doma poriadne nudia svedčí aj tento incident, ktorí sa odohral v športovom areáli na Tatranskej ulici. Počas podvečernej kontroly uvedeného areálu policajti objavili podarenú štvoricu maloletých „maliarov“. Juraj, Vanesa, Róbert H. a Adam P. všetci z Tatranskej ulice boli „pristihnutí“ hliadkou, ako kreslili kúskami trávy po stene budovy. Tieto zelené výtvory sa však policajtom vonkoncom nepáčili a po návšteve rodičov bola stena daná do pôvodného stavu. Touto cestou však vyzývame všetkých rodičov, aby si našli čas a venovali ho svojím deťom. Keď už prídu policajti k vám domov, môže to byť pre vaše dieťa cesta zlým smerom. Niektoré „detské činy“ môžu byť kvalifikované ako trestné činy.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X