Z denníka mestskej polície – január 2011

1.január

Len 40 minút ostali nepopísané stránky nášho denníka. Chlapa robia chlapom jeho činy a tak sa veľkými písmenami do nášho denníka zapísal Štefan K. z ulice L. Novomeského. Tým najvhodnejším sa mu zdalo napádanie zabávajúcich sa ľudí na námestí počas konania novoročných osláv. Keďže menovanému nepomohlo ani dohováranie najbližších príbuzných bol hliadkou MsP „spacifikovaný“ za pomoci donucovacích prostriedkov a predvedený na oddelenie MsP. Veríme, že príslovie „ako na nový rok, tak po celý rok“ v jeho prípade nebude platiť!

4.január

Počas kontroly mestských lesov v časti Belianskych lúk spozorovala hliadka zničený náučný chodník. Krátkou obhliadkou bolo zistené, že ide o trvalé poškodenie jednotlivých mostných polí a to „krádežou“ drevených dosiek a hranolov. Vec je v štádiu objasňovania. Najpravdepodobnejšími páchateľmi opätovnej krádeže sú rómovia z blízkej osady. Títo už boli prichytení pri rozkrádaní náučného chodníka lesníkmi z mestského podniku koncom decembra minulého roku.

7. január

V popoludňajších hodinách anonym upozornil hliadku MsP na neznámeho muža ležiaceho na miestnej komunikácii pred rodinným domom na Petzvalovej ulici. Na mieste bolo zistené, že ide o miestneho nezamestnaného Rastislava Š. Ten pravdepodobne po celodennej „práci“ odpadol od únavy pod vplyvom alkoholu. Za odvoz menovaného do jeho terajšieho bydliska mu hliadka za vzbudenie verejného pohoršenia uložila blokovú pokutu.

11.január

Každý, kto sa chce dostať z bodu A do bodu B a je odkázaný na prostriedky verejnej dopravy sa snaží riadiť platným grafikonom príchodov a odchodov. Oskarovi P. z Krížovej Vsi sa však spleť rôznych čísel javila ako „španielska dedina.“ Po nastúpení do jazdnej súpravy sa pokúšal výpravcu osobného vlaku „presvedčiť“, aby ešte niekoľko minút čakal na príchod jeho príbuzných bežiacich z blízkej obce. Keďže zamestnanci ŽSR takúto ponuku odmietli, začal sa k nim menovaný správať vulgárne a „štipľavými“ nadávkami ich zosmiešnil pred viacerými cestujúcimi. Celý prípad po zadokumentovaní bol odstúpený na správne konanie.

Vulgárne nadávky, ako keby dnešný deň boli hlavnou náplňou práce hliadky MsP. Krátko po zotmení neznáma osoba telefonicky oznámila policajtom, že v časti „medzi jarkami“ sa zdržiava skupinka miestnych „štamgastov“, ktorá okrem hlučného správania sa aj konzumuje alkohol. Po príchode hliadky na miesto bolo zistené, že na zemi sa nachádzalo niekoľko prázdnych plastových fliaš a plechoviek od piva. Všetci prítomní boli hliadkou vyzvaní, aby po sebe upratali pohodené fľaše. Silne podguráženému Dávidovi B. zo Štefánikovej ulice sa to však asi zdalo pod jeho úroveň a za tak nerešpektovanie výzvy verejného činiteľa bol predvedený na oddelenie MsP k podaniu vysvetlenia.

13.január

Krátko po 14-tej hodine si obsluha KMS všimla ako vodič kamióna nezvládol riadenie svojho tátoša v centre a zadnou časťou auta zdemoloval palisády. Hliadke MsP sa vodiča podarilo dolapiť až na nákladnej železničnej stanici. Po zistení, že ide o občana Bieloruska príslušníci MsP privolali hliadku dopravnej polície, ktorá vec rieši ako dopravnú nehodu.

18.január

Napriek tomu, že je v našom meste všeobecne známy zákaz konzumácie alkoholu na verejných priestranstvách, vždy sa nájdu jednotlivci, ktorí skúšajú šťastie. V popoludňajších hodinách sa tento pokus nevyplatil Adamovi H. z Podhoran, ktorý bol hliadkou prichytený pri konzumácii piva v blízkosti zastávky SAD. Snáď udelená bloková pokuta ho presvedčí o tom, že VZN mesta platia pre všetkých rovnako.

20.január

Pre väčšinu motoristov znamená biela okrúhla značka s červeným lemom zákaz vjazdu. To však nebol prípad Jaroslava H. z Krížovej Vsi, ktorý ju so svojím vozidlom nerešpektoval a skrátil si cestu v blízkosti materskej škôlky. Hliadka MsP mu jej význam rada vysvetlila. Za toto „školenie“ mu však predložili účet vo forme pokutových blokov.

21. január

V dopoludňajších hodinách bola hliadka MsP privolaná k vyrovnávaniu si účtov medzi miestnymi „gangmi“ z obce Krížová Ves a Podhorany. Išlo o žiakov zo základných škôl na ulici Moskovskej a Štefánikovej. Takéto pouličné strety sme začali pozorovať už asi týždeň a to prevažne v blízkosti obchodného domu. Hlavných aktérov bitiek sme identifikovali a v prípade pokračujúcich bitiek sme im dali možnosť „rozdať“ si to s niektorým z nás. A výsledok?

31.január

Po minuloročných skúsenostiach policajtov a lesníkov s výrubom stromov v blízkosti rómskej osady sme boli opätovne požiadaní o zabezpečenie bezpečnosti lesných robotníkov počas výrubu. Keďže davová psychóza rómov rástla s každým padnutým stromom, boli o výpomoc požiadaní aj kolegovia z OOPZ  Spišská Belá a Kežmarok so služobným psom. Počas celého dňa sme si stihli vypočuť niekoľko poznámok typu “aj tak budeme kradnúť, so samopalmi ste prišli na nás a pod.“ Veľmi ťažko im bolo vysvetliť, haluzinu si budú môcť pozbierať, ale až po skončení ťažby. Krátko po 14-tej hodine sa celé divadlo začalo a v priebehu 30 minút bola celá lokalita „vyčistená“ do posledného dreva.

 

Spracoval: Ing. Ján Majerčák, náčelník MsP

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X