Z denníka mestskej polície – január 2010

1.január

Uzavretú spoločnosť v reštaurácii „Pod vežou“ a zabávajúcich sa obyvateľov mesta na námestí, počas kultúrnej akcie „Silvester 2009“, oddeľovali uzamknuté vchodové dvere.   Obnažená zadná časť tela jedného z hostí v uvedenej reštaurácii, ktorú krátko po polnoci spozoroval za sklenenou výplňou zabávajúci sa Marcel B. z ulice Zimnej ho natoľko vyprovokovala, že sa neovládol a rukou rozbil sklenenú výplň na vstupnej bráne do reštaurácie. Keďže o takýto druh „klimatizácie“ neprejavil majiteľ budovy záujem, skutok bol službukonajúcou hliadkou vyhodnotený ako priestupok proti majetku.

„Ako na nový  rok, tak po celý rok“. Dúfajme, že  príslovie v tomto prípade nebude platiť. Po niekoľko ročných skúsenostiach vieme, že žiadna kultúrno – spoločenská akcia nie je v našom meste „bezproblémová“. O zábavu sa policajným hliadkam tentokrát postarala podarená pätica mládencov. Jeden „štuchanec“ mal za následok, že medzi bratmi Jozefom a Ondrejom Š. z ulice Štefánikovej, Marcelom S. z ulice Petzvalovej, Radoslavom T. z ulice Mierovej a Dávidom P. z ulice Slnečnej sa zomlela bitka. Kto presne a s kým, sa už asi nedozvieme. Objasňovaním sa podarilo zistiť, že každý z uvedenej skupinky bol vinníkom aj obeťou, preto boli všetci pokutovaní za narušenie verejného poriadku.

3. január

Nasvetlenie prechodov pre chodcov v našom meste má pomáhať chrániť životy chodcov prechádzajúcich v noci z jednej strany ulice na druhú. Krátko po polnoci však upozornila obsluha KMS službukonajúci hliadku MsP na skupinku tinedžerov ( 3 chlapcov a 5 dievčat), ktorí sa zabávali prebehovaním cez cestu pri bare Condor a skákaním pod idúce autá.

5. január

Na zvláštny spôsob recyklácie odpadu upozornili hliadku MsP pracovníci MOS. V časti medzi jarkami objavili v okolí recyklačného kontajnera rozhádzané porozbíjané kusy skiel a polámané kusy plastov z osobného auta. Anonymite sa však páchateľ dlho netešil. Mravenčou prácou policajtov sa ešte v ten istý deň podarilo vypátrať podozrivú osobu, ktorá sa pod ťarchou dôkazov nakoniec priznala. Za tento skutok bol p.Jakubovi Ch. z ulice Letnej udelená bloková pokuta.

11. január

Odpaľovaním petárd cestou z domu do školy sa trošku akcie do ospalého rána rozhodol vniesť maloletý Peter T. z ulice Štefánikovej. Každá akcia vždy vyvolá reakciu. Páchateľ a jeho petardy skončili v rukách službukonajúcej policajtky.

14. január V dopoludňajších hodinách počas pravidelnej obchôdzky našla hliadka MsP Milana D. zo Slovenskej Vsi ležať na schodoch pred Condorom. Po prebratí menovaného bolo zistené, že je len „spoločensky“ unavený a tak aj za pomoci príbuzných bol naložený do prichádzajúceho autobusu.

15. január V nočných hodinách vykonali príslušníci MsP a OOPZ v Spišskej Belej kontrolu so zameraním na podávanie alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov. V Hysteri klube (v bývalej kolkárni) bolo celkovo skontrolovaných 36 osôb, pričom z toho bolo 6 mladších ako 18 rokov. Všetky osoby boli podrobené orientačnej dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu. V jednom prípade bolo zistené požitie alkoholického nápoja u 15 ročnej Alžbety z Nálepkova, ktorej alkoholický nápoj ponúkol jej 35 ročný kamarát z Ľubice. Obe osoby boli predvedené na Obvodné oddelenie PZ v Spišskej Belej k podaniu vysvetlenia a doriešenia zisteného priestupku.

Po skončení tejto kontrolnej akcie pokračovali príslušníci oboch zložiek polície v dopravno – preventívnej kontrolnej akcii. Počas tejto kontroly boli vytvorené kombinované hliadky, ktoré vykonávali kontroly vozidiel v uliciach mesta až do skorých ranných hodín. Celkovo bolo zastavených a skontrolovaných 37 vodičov vozidiel. V 6 prípadoch boli zistené priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vyriešené na mieste blokovými pokutami.

18. január

Konzumovanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách v našom meste pokračovalo aj tento mesiac. V poobedňajších hodinách „natrafila“ hliadka MsP pred predajňou Belan na ulici Letnej na muža ako si veselo popíjal pivko. Keďže menovaný odmietal „prezradiť“ svoju totožnosť bol za pomoci donucovacích prostriedkov predvedený na oddelenie MsP. Tam bolo zistené, že ide o Jozefa K. z ulice Družstevnej. Menovanému sa tak cena pivka predražila o udelenú blokovú pokutu.

O niekoľko hodín neskôr na tom istom mieste „natrafili“ policajti na ďalšiu skupinku. Patrik H. a Dávid P. z ulice Slnečnej, Dominik H. z ulice Hviezdoslavovej, Lukáš M. z ulice Kúpeľnej, Ján B. a Patrik O. z ulice Letnej si spestrovali večer konzumáciou vodky.

20. január

Maloletí Peter T. a Ján Š. obaja z ulice Štefánikovej si našli netradičnú formu zábavy. Vo večerných hodinách v pravidelných intervaloch znepríjemňovali život svojej susede p. Magdaléne H. hádzaním petárd do jej brány.

23. január

Pri kontrole mestských lesov v časti Belianskych lúk spozorovala hliadka MsP podozrivú osobu s koňom. Na mieste bolo zistené, že Ján L. z Lendaku si podľa jeho vyjadrenia odskočil len na „kržoky“ a tie si v množstve 34 ks naložil na konský povoz. Akékoľvek výhovorky boli zbytočné, lebo na takýto výrub nemal žiadne povolenie. Privlastnenie si cudzieho majetku je vždy len krádežou a tak ho zato neminú aj dôsledky.

30. január V dopoludňajších hodinách sa v mestských lesoch rozbehla ďalšia spoločná kontrolná akcia príslušníkov MsP, Obvodných oddelení PZ v Spišskej Belej a Ždiaru a taktiež lesníkov z Mestského podniku. Počas kontrolnej akcie sa policajtom podarilo zistiť, že obyvatelia neďalekej osady v Rakúsoch sa už neštítia kradnúť nielen kmene stromov z mestských lesov, ale tentokrát im za obeť padla včelnica a zazimované včely v úľoch.

 

Spracoval: Ing. Ján Majerčák, náčelník MsP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X