Z denníka MsP
Počet zobrazení 647

Z denníka mestskej polície – august 2014

1. august

Keď pani Antónia N. z Popradskej ulice v popoludňajších hodinách nazrela do svojej šopy, zažila veľmi nepríjemné prekvapenie v podobe dvoch neznámych mužov, ktorí tam len tak ležali a odmietali z budovy odísť. Následne bola na miesto privolaná hliadka MsP, ktorá mužov vyzvala, aby okamžite opustili vyššie uvedenú budovu, aj pozemok. Muži na výzvu nereagovali a odmietali odísť z miesta. Po ďalšej nerešpektovanej výzve už nasledoval klasický scenár… Krátky zápas, putá a predvedenie na oddelenie MsP, kde bolo Zdenkovi M. a Ľubomírovi L. náležite vysvetlené, že policajtov, aj súkromné vlastníctvo iných osôb treba rešpektovať. Okamžité zaplatenie uložených blokových pokút a následné „vyparenie sa „ mužov z mesta bolo neklamným znakom toho, že slová príslušníkov MsP padli na úrodnú pôdu a boli pochopené v plnom rozsahu…

 

4. august

V tento deň sa dostavila na oddelenie MsP pani bývajúca v jednom z domov na Zimnej ulici, ktorá oznámila, že v predchádzajúci deň našla rozbitý kvetináč a zničené kvety, ktoré boli pohodené na chodníku pred ich domom. Vzhľadom nato, že hliadka MsP v nedeľu nepracovala kolegovia z OOPZ skutok na mieste zadokumentovali a pani poslali na mestskú políciu, aby nazreli do kamerového systému. Keďže sa skutok stal v centre mesta, všetko bolo zaznamenané kamerami  a už ostávalo len „dotiahnuť“ detaily. Páchateľ skutku tak za svoje alkoholické vyčíňanie zaplatil nielen pokutu, ale aj musel uhradiť vzniknutú škodu.

 

9. august

Dnešné popoludnie sa činnosť policajných hliadok presunula na nové pracovisko a to areál Belianskeho rybníka. Nešlo však o kontrolu rybárov, ale o kontrolu verejného  poriadku počas akcii „Belltown“. Je nám všetkým dobre známe, že počas hudobných festivalov ide okrem kultúrneho vyžitia prevažne o konzumovanie alkoholických nápojov. Keď však miera požitia alkoholu presiahne určité „hranice“ vtedy nastupuje policajná represia. Tak to nebolo ani v tento večer, kedy policajtom do siete na rybníku padli mladistvý Dominik L. zo Zimnej ulice (0,91 mg/L), mladistvý Matúš M. z Kúpeľnej ulice (0,43 mg/L), mladistvý Marek S. z Krátkej ulice (0,69 mg/L), mladistvý Dominik M. z ulice Osloboditeľov (0,55 mg/L), mladistvý Peter K. z Veľkej Lomnice (0,93 mg/L) a maloletý Patrik K. z Popradu (0,46 mg/L). Okrem neželanej reklamy v miestnom spravodaji, budú všetci chlapci tiež riešený v správnom konaní za požitie alkoholických nápojov. Úplne bez postihu však v tomto prípade neostane ani majiteľ stánku s alkoholom, kde si ho chlapci kúpili.

 

15.august

Krátko popoludní sa dostavil na oddelenie MsP mladý muž, ktorý sa predstavil ako pán XYZ a uviedol, že je z obce Švábovce a je podnikateľom. Dnes v noci v čase o 00:30 hodine mal byť prepadnutý na ulici pred budovou reštaurácie na Hviezdoslavovej ulici 4 osobami, ktoré mu mali odcudziť 2800 €. Po zhliadnutí kamerového záznamu a porovnaní iných kamerových záznamom z podnikateľských prevádzok sa policajtom podarilo identifikovať podozrivú skupinku osôb. Išlo mladistvých bratov bývajúcich na Hviezdoslavovej ulici, ich bratranca zo Strážok a ich kamaráta z ulice 1.mája. Vzhľadom na výšku vzniknutej škody a z podozrenia spáchania trestného činu bolo celá vec ešte v ten istý deň odovzdaná štátnej polícií.

 

20. august

K prípadu maloletého chlapca ležiaceho na lavičke pred bytovkou na Petzvalovej ulici č.27 bola privolaná hliadka MsP. Po príchode na miesto bol chlapec hliadkou opoznaný ako Erik P. (9 rokov) zo Štefánikovej ulice, ktorému síce bolo zle, ale nebolo to z celodenného slnečného žiarenia. Po predvedení na MsP  bol maloletý chlapec podrobený dychovej skúške, kde sa podozrenie policajtov potvrdilo a Erik nafúkal 0,52 mg/L. Po „dofúkaní“ sa policajti dozvedeli, že za takýto úctyhodný výsledok vďačí fľaši červenej ríbezky, ktorú mu dal vypiť mladistvý Juraj M. zo Slnečnej ulice. O Erikovom úctyhodnom výkone sa v najbližších dňoch okrem rodičov dozvedeli aj pracovníci sociálnej kurately. Za spáchaný správny delikt bude v tomto prípade postihnutý rodič maloletého, ale aj Juraj, ktorý sa s alkoholom podelil so svojím kamarátom.

Najnovšie články