Z denníka mestskej polície – apríl 2011

4. apríl

Zobrať spravodlivosť do vlastných rúk sa rozhodlo niekoľko členov miestneho klubu Slovenského orla, ktorí zistili krádež činiek z posilňovne umiestnenej v rímskokatolíckej fary. Obviniť niekoho je veľmi jednoduché, ale horšie je to dokázať. Škoda, že mládenci s oznámením krádeže čakali niekoľko dní a za túto dobu bola zničená podstatnú časť dôkazov. Hoci šetrenie v danej krádeže stále pokračuje, pravdepodobnosť jej objasnenia s odstupom času klesá.

8. apríl

To, že práca šľachtí nemusí byť vždy pravdou. Tak to bolo aj v tomto prípade. Vykonať netradičné veľké jarné upratovanie sa rozhodol Vladimír F. z Hviezdoslavovej ulice, ktorý v snahe pomôcť svojim susedom neváhal a obetoval svoj drahocenný čas. Po vojdení do priestoru bytového domu na ulici Slnečnej našiel na dvore spadnutú prístavbu drevárne. Bez akéhokoľvek reptania okamžite začal s odpratávaním plechovej strechy. Tú obratom stihol speňažiť v blízkych zberných surovinách. Policajti však na takéto konanie mali opačný názor a aj z dôvodu, že ide o majetok mesta toto je počínanie kvalifikovali ako priestupok proti majetku.

10. apríl

Športom k trvalej invalidite! Aj tak sa mohol skončiť priateľský zápas slovenskej „hádzanej“ odohrávajúci sa medzi dvoma kamarátmi počas celonočnej akcie na miestnej diskotéke. Po skončení posledného kola sa v skorých ranných hodinách pred vchodom do diskotéky strhla šarvátka medzi Petrom N. z Hviezdoslavovej ulice a Dušanom N. z ulice Osloboditeľov. Za jednu facku prišla kopačka a jeden z nich po nej ostal ležať na zemi v krátkom bezvedomí. Po príchode hliadky na miesto incidentu prišlo aj vozidlo RZP, ktoré uvedeného mládenca odviezlo na ošetrenie. Celý incident však bude vyriešený pokutami u oboch bitkárov.

12. apríl

Detektív Marián. Aj tak možno nazvať nášho oznamovateľa ďalšej krádeže, ktorý oznámil krádež kovového materiálu z areálu záhradkárskej osady pri Belianskych Kúpeľoch. V priebehu niekoľkých dní dokázal menovaný vypátrať odcudzený materiál a zároveň zistiť aj páchateľa, ktorý bol z obce Krížová Ves. Ak by všetci oznamovatelia majetkových priestupkov robili takéto oznámenia, tak by sme pravdepodobne „prišli“ o prácu.

17. apríl

Posledné zvyšky orientácie stratil v skorých ranných hodinách Lukáš G. z ulice Štefánikovej, ktorý svoju teplú posteľ vymenil za vychladený chodník na ulici Tatranskej. V takomto stave si ho všimol anonymný oznamovateľ, ktorý počas prechádzania cez uvedenú ulicu okamžite o tom informoval hliadku MsP. Tá po príchode na miesto zobudila podnapitého mládenca a za pomoci jeho kamaráta bol odvedený domov.

18. apríl

Spor dvoch susedov na ulici Partizánskej skončil podaním oznámenia na oddelení MsP. p. Štefan K. sa nijako netají, že v pravidelných intervaloch vypúšťa obsah svojej žumpy priamo na pole pred svojím rodinným domom. Neznesiteľný zápach a možnosť rozšírenia sa nejakých infekcií ho asi veľmi netrápi. Vzhľadom, že menovaný pán vo svojom konaní aj naďalej pokračuje bude celá vec postúpená na ďalšie riešenie na Obvodný úrad životného prostredia.

20.apríl

V dopoludňajších hodinách bola privolaná hliadka k vyriešeniu kuriózneho prípadu medzi susedmi na Zimnej ulici. Dôchodkyňa Anna Ch. uvedené dopoludnie začala cez spoločný plot prehadzovať rôzne konáre na pozemok svojho suseda pána S. Menovaná pani hliadke tvrdila, že konáre iba vrátila svojmu susedovi, ktorý v uvedený deň orezával ovocné stromčeky. Na mieste sme však zistili, že ide o konáre stromov pani Aničky, ktorá v jeseni vyrúbala staré stromy vo svojej záhrade. Pravdepodobne zlý zdravotný stav sa podpísal pod jej „zábudlivosť“ a tak celá vec bola na mieste vyriešená napomenutím menovanej a vrátením konárov na pôvodné miesto.

26. apríl

Ušetrenie pár kvapiek benzínu vyjde poriadne draho p. Mariána M. z Kúpeľnej ulice. Za skrátenie si cesty cez úsek zákazu vjazdu pri Materskej škole na Mierovej ulici bude odstúpený na správne konanie na najbližší dopravný inšpektorát.

Vo večerných hodinách hliadka musela riešiť požívanie alkoholického nápoja na verejnom priestranstve na ulici Letnej pred predajňou potravín. Náš konzument Peter B. z Krátkej ulice si na pred policajtmi otvoril fľašu s pivom a veselo si z nej začal popíjať. Evidentná provokácia menovaného však neostane bez odozvy a vec bude doriešená v správnom konaní na Obvodnom úrade.

28. apríl

Rozširovanie televízneho vysielania a „záplava“ akčných filmov z Hollywoodu pravdepodobne mala vplyv na správanie sa žiakov miestnej Špeciálnej školy. Títo počas vyučovania zaútočili na jednu z učiteliek počas vyučovania. Obaja aktéri boli po príchode hliadky MsP predvedený na oddelenie polície k podaniu vysvetlenia.

29. apríl

S príchodom letných slnečných dní sa stretávame v uliciach nášho mesta nielen s väčším počtom ľudí, ale rozširuje sa aj počet konzumentov alkoholických nápojov. Dnešné popoludnie sa náš zoznam „klientov“ rozšíril o tri nové mená. Za bytovkou na ulici Družstevnej boli hliadkou prichytené pri konzumácii 1,5 L piva Daniela P. z Kúpeľnej ulice, Klaudia K. a maloletá Monika P. obe z obce Krížová Ves. To, že sa v posledných rokov emancipácie žien rozširuje do každej vekovej oblasti je naozaj realitou a obnáša to aj oblasť požívania alkoholu.

 

Spracoval: Ing. Ján Majerčák, náčelník MsP

 

„Krádeže“ vody

V priebehu mesiaca máj bola hliadka MsP trikrát privolaná miestnymi rybármi a lesníkmi na zadokumentovanie prípadu prehradzovania vodných tokov v mestských lesoch. V časti 7 studní a na Gedzeroch bolo zistené „umelé“ prehradenie korýt potokov, pričom voda bola odklonená smerom na potok Bielej vody, tzv. Vilbachu. Konkrétne osoby vykonávajúce tieto prehradenia potokov neboli zistené. Z dôvodu nedostatku vody v pôvodných korytách došlo k úhynu niekoľkých násad rýb. V prípade dolapenia konkrétnych osôb a zároveň po podaní oznámenia budeme v danej veci vykonávať šetrenie. Možno je to priveľká zhoda náhod, aby všetka voda bola odvedená len jedným smerom.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X