hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 384

VZN č. 3/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 3/2018, ktorým sa mení VZN č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Názov prílohy Odkaz
VZN-3_2018-dane-a-poplatky Stiahnuť
Tags:
Najnovšie články