hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 295

VZN 9/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2012 v meste Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 9-2011 Stiahnuť
Tags:
Najnovšie články